Minder extra subsidie voor ’t Doesgoor, PvdA laaiend

Ondanks een unaniem aangenomen motie gaat er dit jaar toch geen 100.000 euro extra naar wijkvoorziening Het Doesgoor en daarover is vooral de lokale PvdA laaiend. Tijdens de laatste raadsvergadering werd dat al aangekaart door Anita Koster van de wijkvoorziening. Nu blijkt dat er maar 52.000 euro extra naar Het Doesgoor gaat en dat het overige deel van het geld wordt bestemd voor soortgelijke initiatieven, elders in de gemeente. Fred Rijkens, fractievoorzitter van de PvdA, beticht in een schrijven, met name de CDA-ers van deze vreemde ommezwaai. Die willen volgens Rijkens met name initiatieven in andere kernen steunen. “Als je in Goor woont, stem dan vooral niet op het CDA…”aldus de voorman van de lokale socialisten in schrijven dat hieronder via ‘lees meer’ is te lezen.

Fred Rijkens tijdens een raadsvergadering

 

De partij van de Arbeid is stomverbaasd over het besluit van het College om een deel van het bedrag dat door de Raad beschikbaar is gesteld voor Het Doesgoor te Goor alsnog te bestemmen voor andere projecten. Het Collegebesluit druist in tegen de motie die door de voltallige Raad is vastgesteld. Ik vermoed dat dit besluit is ingegeven door de komende verkiezingen. Toen mijn fractie probeerde steun te krijgen voor een motie voor steun aan het Doesgoor bestond er grote weerstand vanuit de CDA fractie. Die weerstand kwam duidelijk voort uit het feit dat de CDA-achterban in Bentelo en Hengevelde zich krachtig verzette tegen steun aan het Goorse Doesgoor.

Er is toen een extra motie in stelling gebracht om het CDA mee te krijgen. In die motie wordt uitgesproken dat ook vergelijkbare initiatieven in andere plaatsen op steun kunnen rekenen als ze iets vergelijkbaars doen dan bij Doesgoor gebeurd. Dat zou dan gaan om extra geld boven de 100.000 die voor het Doesgoor was bestemd. Dat zo vlak voor de verkiezingen ineens een besluit van de voltallige Raad om zeep wordt geholpen door het College is in mijn ogen een ernstige bestuurlijk dwaling.

Men beroept zich op een uitspraak van de resonance-groep maar die heeft nooit ingestemd met deze gang van zaken. Bovendien kan een adviesgroep ook nooit een motie zomaar teniet doen en zoiets moet een College natuurlijk gewoon weten. Rijkens vermoedt dat het CDA wil voorkomen dat men stemmen kwijt raakt in de voormalige gemeente Ambt Delden. De weerstand tegen de motie van de Raad is in dat deel van de gemeente enorm groot. Ik vind deze manier van handelen echt beneden de maat en een College onwaardig. Besluiten van de Raad dienen te worden gerespecteerd en niet onderhevig te worden aan verkiezingsafwegingen stelt.

De Stadsraad van Goor roept mensen uit Goor op om op Goorse raadsleden te stemmen. Ik zou zeggen als je in Goor woont, maar hetzelfde geld voor mensen in Markelo en Diepenheim, stem dan vooral niet op het CDA. In die partij geldt nog steeds dat men er vooral zit voor de eigen achterban uit de voormalige gemeente Ambt Delden en niet voor de volledige Hof van Twente. Ik denk dat het helpt als inwoners van de andere kernen deze keer een helder signaal afgeven richting het CDA om er zodoende voor te zorgen dat deze partij voortaan Hofbreed kijkt en niet alleen naar maar een klein deel van onze gemeente. Wij vinden dat alle kernen in onze gemeente er bij horen en dat is in deze Raad absoluut niet het geval.

Fred Rijkens,

PvdA.