Enerverende en druk bezochte politieke Goorse avond

De kleine zaal van De Reggehof was bijna te klein en dat had ook de Goorse Stadsraad niet verwacht. Er was veel publiek bij de Goorse politieke avond gisteren. De bezoekers maakten daar in een enerverend forum kennis met tien Goorse kandidaat-raadsleden. Naast gevestigde namen als Fred Rijkens, Pieter van Zwanenburg en Frank Stevens reageerden ook de eventuele nieuwkomers Riekele Bijleveld (CDA), Belgin Sayin (D66), Bert Eggink (GroenLinks, Gerben Ensing (GB), Apollonia Sligman (PvdA), Edwin Scheperman (VVD) en de 19-jarige D66-rookie Sewak Kasparyan op een achttal Goorse issues die op dit moment spelen zoals de situatie in de Molenstraat, de voorgenomen bomenkap op ’t Gijmink, de financiering van ’t Doesgoor en de positie van De Reggehof.

Zoals verwacht liepen de meningen op punten uiteen maar één gemene deler was er wel: Aan een goede communicatie met de burgers, met name in Goor, heeft het in de voorbije raadsperiode ontbroken. De discussie werd geleid door het trio Theo Hakkert, Paul Schabbink en Mart Hakkert die ook het publiek aan het woord lieten. Zo stelde het comité dat tegen de bomenkap in de Gondalaan en omgeving is, voor om een asbestdeskundige vanuit de Radboud-universiteit mee te laten praten en was Jan Schut van ’t Doesgoor uiterst kritisch over de gang van zaken rondom de extra financiering van de wijkvoorziening en noemde de huidige beleidsbepalers onbetrouwbaar. Aan het einde kregen de kandidaten de kans om zichzelf nog een keer te promoten en deed de Stadsraad nogmaals de oproep om ‘Goors’ en tactisch te stemmen om meer Gorenaren in de gemeenteraad te krijgen na de verkiezingen die over een week plaats vinden.

Gerelateerde berichten