PvdA: Communicatie uitkomst GGD-rapport is ongenuanceerd

De lokale fractie van de Partij van de Arbeid heeft grote moeite met de manier waarop de uitkomsten van het GGD-rapport over de bomenkap in de Gondalaan zijn gecommuniceerd. De PvdA noemt het ongenuanceerd en zegt dat het ook niet klopt dat de GGD zou hebben gezegd dat de bomen absoluut weg moeten. Fractievoorzitter Fred Rijkens: “Ik heb zelf contact gezocht met de GGD en ook daar vinden ze de manier waarop het naar buiten gebracht is erg ongenunaceerd. Als zo’n organisatie dat zegt durf ik wel te stellen dat er sprake is van bestuurlijk gedraai gaat als het om de informatie rond deze sanering gaat.” 

Fred Rijkens eerder dit jaar in gesprek met Hans Leloux van de actiegroep tegen de Bomenkap

Rijkens zegt steeds meer de indruk te krijgen dat de provincie wethouder Scholten onder druk zet en dat die daardoor steeds verkrampter met dit dossier omspringt. In het GGD-rapport wordt ook een variant geadviseerd waarbij de bomen behouden kunnen blijven maar die blijft volgens de PcdA onderbelicht. “De PvdA zal het College vragen om het GGD-rapport zo spoedig mogelijk aan de Raad beschikbaar te stellen en overweeg ook met een motie te komen over dit onderwerp. De gemeenteraad is inmiddels wel bereid om te luisteren naar professor Ira Helsloot van de Nijmeegse Radboud Universiteit die de Goorse saneringsaanpak bekritiseert en vindt dat er veel te robuust te werk wordt gegaan. Ook hij denkt dat de bomen aan de Gondalaan en Oude Haaksbergerweg gespaard kunnen blijven.

Gerelateerde berichten