GroenLinks wil meedoen aan proeftuin aardgasvrij wonen

De GroenLinks-fractie wil dat de gemeente mee gaat doen aan een landelijke proeftuin om bestaande wijken aardgasvrij te maken. Minister Ollongren heeft gemeenten opgeroepen om voor 1 juli met plannen te komen en mee te dingen naar een deel van de 90 miljoen euro die daarviir beschikbaar komt. De gemeente Hof van Twente heeft als doelstelling om in 2035 energie-neutraal te zijn. Daarvan uitgaande zouden er dan jaarlijks 900 woningen aangepakt moeten worden. Als het landelijk genoemde jaartal 2050 wordt gehanteerd dan zouden er 500 woningen per jaar aardgasvrij moeten worden gemaakt. GroenLinks-raadslid William Sanchez wil van het college weten of deze gemeente ook plannen in gaat sturen en heeft daarover schriftelijke vragen gesteld. Op ’t Gijmink staan al een aantal gasvrije en energie-zuinige woningen (foto).