Actiecomite behoud Monumentale bomen stuurt GGD brief

Het zctiecomite Behoud Monumentale Bomen in Goor heeft de GGD een brief gestuurd waarin de conclusies en aanbevelingen omtrent de asbestsanering en de te volgen bomenkap worden gehekeld. Het comite stelt dat het allereerst  niet aan de GGD om hier adviezen over te geven en dat in het onderzoek wordt uitgegaan van verouderde metingen. Het comite zegt dat de bomen in de Gondalaan en Oude Haaksbergerweg behouden kunnen blijven en worden daarin gesteund door professor Helsloot van de Radboud-universiteit Nijmegen. hij wordt binnenkort gehoord door de gemeenteraad en het college van B&W. Ook de PvdA heeft inmiddels twijfels geuit over de zogenoemde robuuste aanpak. Hieronder de brief van het comite.

Geachte Directie GGD ,

Als Comité Behoud Monumentale Bomen in Goor verbazen we ons ten zeerste over het advies, gegeven door uw mevr. A Zijlstra en mevr. A Traag aan het College in Goor met name in het schrijvend.d.6/4/18 aan de Hr. Scholten Wethouder. Sinds wanneer valt het onder de competentie van de GGD adviezen te geven over de sanering van asbest respectievelijk asbestcement de normen te veranderen en de toe te passen technieken te bepalen ?

N.B. Het advies in de brief gaat uit van veronderstellingen en aannames en verouderde metingen van 2005 ingegeven door Arcadis , NTP en andere financieel belanghebbenden.

Onderzoek kost geld dus doe je dat niet toch ? Graag zien wij uw correctie in deze tegemoet als Comité Behoud Monumentale Bomen in Goor.

Hans  Leloux.

Gerelateerde berichten