Nieuwe inloopbijeenkomst Molenstraat op 18 juni

Op maandag 18 juni is er wederom een inloopbijeenkomst over de Verkeersvisie van Goor in het gemeentehuis. Dan zal het conceptadvies wat naar de gemeenteraad gaat, worden gedeeld. Bewoners kunnen dan ook nog één keer hun feed-back leveren. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Hof van Twente, de Stadsraad, Goor Collectief en een afvaardiging van bewoners uit de Molenstraat. Eerder werd al duidelijk dat het voorlopige advies is om het éénrichtingsverkeer in de Molenstraat te handhaven totdat de Bunschotenstraat verlegd kan worden. Een oplossing die door een groot deel van Goor niet als oplossing gezien wordt omdat dat plan er al jaren ligt en volgens velen onuitvoerbaar is. De inloopbijeenkomst begint op 18 juni om 17:00 uur en mensen kunnen tot 19:00 uur binnen lopen. Na de inloopbijeenkomst zal de kerngroep het advies aan de gemeente definitief maken. Streven is om dit advies nog voor het zomerreces aan het college van B&W voor te leggen.

Gerelateerde berichten