Voorlopig helemaal geen bomenkap in Gondalaan en Haaksbergerweg

Er wordt voorlopig geen enkele monumentale eik gekapt in de Gondalaan, Haaksbergerweg en Oude Haaksbergerweg. Dat was de verrassende mededeling van wethouder Harry Scholten vanavond tijdens een besloten bijeenkomst met de bewoners van deze straten in zaal De Bebsel. De kap wordt ‘on hold’ gezet naar aanleiding van de antwoorden die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken stuurde na een brief van Carel Groothengel. Daaruit werd duidelijk dat het ministerie de kap niet zal tegenhouden maar dat de ingediende bezwaren wel behandeld moeten worden. De juridische afdeling van de gemeente heeft de wethouder nu geadviseerd om de bezwaren die binnen zijn gekomen op het besluit van 12 juli jongstleden allemaal in behandeling te nemen. Daardoor kan de uitstel, zeker als burgers ook de bestuursrechter inschakelen, tot twee jaar duren.

De eiken aan de Haaksbergerweg blijven voorlopig overeind

De uitstel heeft ook financiële gevolgen voor de gemeente Hof van Twente. De toegezegde 1,7 miljoen voor de sanering van de drie straten van de Provincie Overijssel wordt nu terug getrokken. Dit omdat er niet meer ‘robuust’ kan worden gesaneerd. Dat was een voorwaarde. Op de uitstel van de bomenkap werd door de bewoners met gemengde gevoelens gereageerd. Met name de aanwonenden van de Haaksbergerweg roerden zich tijdens de bijeenkomst en reageerden woedend. Zij willen juist dat de bomen wel en snel worden gekapt en spreken van een blunderende gemeente. Anderen, die tegen de bomenkap zijn, laten weten vooral opgelucht te zijn. Vooraf werd met name in de Gondalaan gevreesd dat de monumentale eiken, ondanks overeenstemming met de gemeente, alsnog zouden worden gerooid.

Gerelateerde berichten