Komt het goed met Goorse centrum ?

Het stadshart van Goor krijgt een flinke financiële impuls en een plan gestoeld op zes pijlers moet uiteindelijk gaan zorgen voor een bruisend Goors centrum. De vraag is alleen of die plannen ook daadwerkelijk leiden tot het gewenste resultaat, zeker gezien de eerdere pogingen die niet immer succesvol zijn geweest. Er staat inmiddels een poll op deze site waarin over de nieuwe impulsen de mening van de Gorenaar wordt gevraagd. Eén van hen, Gerrit Vrijburg, stuurde een ingezonden brief naar aanleiding van de poll waarin hij uitlegt waarom hij de optie ‘twijfel’ heeft aangevinkt. Dit aan de hand van historische gebeurtenissen met betrekking tot het centrum. Ook heeft Vrijbrug enkele aanbevelingen. De ingezonden brief is hieronder te lezen.

 

Twijfel…

Bij het invullen van de poll over het verkrijgen van 2 ton subsidie voor het centrum van Goor moest ik wel even nadenken hoe ik hierop zou reageren. Een botte nee ging mij te ver omdat door verschillende instanties opnieuw en voor de zoveelste keer wordt geprobeerd het centrum een nieuw leven in te blazen.

Een ja gaat mij ook te ver omdat het verleden heeft bewezen dat, ondanks de miljoenen die in het verleden, na het vervallen van de A1 route door het centrum, zijn geïnvesteerd geen of voldoende effect gehad hebben. Het centrum van Goor glijdt kwalitatief steeds verder af ondanks pogingen om de vele leegstaande panden weer “gevuld” te krijgen.

Daarom kon ik niet anders dan twijfel invullen omdat ik ook nu maar moet zien dat een nieuwe investering in het centrum nu wel een positief effect heeft. Wordt het niet opnieuw “trekken aan een dood paard” om de neuzen de zelfde kant op te krijgen. Het eigen belang moet niet prevaleren maar vooral wordt gekeken hoe het gezamenlijk met overheden, Goor Collectief, winkeliers en uiteraard ook de inwoners kan worden opgetrokken om het centrum weer levendig en aantrekkelijk maken.

Zoals ik al hiervoor aanhaalde zijn er in het verleden verschillende pogingen geweest om het centrum te versterken.

Het vervallen van de A1 route door Goor was de eerste kans. Hierdoor werd het mogelijk het centrum in te richten als een verblijfsgebied. Destijds is gekozen voor 1-richtingsverkeer met langsparkeerplaatsen met langs het Sterplein gestoken parkeerhavens. Dit alles aangekleed met groen in de later zo verfoeide betonnen bloembakken.

Ruim 10 jaar nadien bleek dat er opnieuw behoefte ontstond aan een meer modernere inrichting. Na een brede maatschappelijke discussie met een speciaal daarvoor ingestelde werkgroep, samengesteld uit alle betrokken organisaties, is de nu bestaande inrichting ontstaan. Opnieuw is er toen gekozen voor 1 richtingsverkeer met alleen parkeren langs het Sterplein vergezeld van een proef met tegengesteld 1 richtingsverkeer om zo vooral het doorgaande verkeer te weren. Later zou er nog een proef worden gehouden om het gebied tussen de Spoorstraat en de Wijnkamp autovrij te maken. Ondanks duidelijke afspraken heeft deze proef nooit uitgevoerd. Ook het tegengesteld 1 richtingsverkeer is later opgeheven en is het, weliswaar met 1 richtingsverkeer, teruggekeerd naar het verkeersbeeld zoals die in het verleden was. Wel hebben er in de tussentijd wel wat veranderingen voorgedaan. Met name door de discussie over de situering en het aantal parkeerplaatsen zorgde telkens voor plaatselijke aanpassingen. Ook zijn later door de herinrichting van de verbindingsstraten het Weversplein en het parkeerterrein achter het gemeentehuis meer bij het centrum betrokken. Onlangs is de openbare verlichting nog vernieuwd.

Ondanks dit alles heerst er opnieuw ontevredenheid over het centrum. Er worden opnieuw allerlei initiatieven ontwikkeld om die ontevredenheid weg te nemen. In de gehouden Poll en de toelichting hierover wordt o.a. gesproken over een gevelfonds om zo winkeliers en grootwinkelketens er toe te bewegen om de oorspronkelijke gevels van de verschillende panden weer te herstellen. Ook dat is in het verleden geprobeerd. Er was hiervoor een flinke bijdrage vanuit de gemeente beschikbaar. Behalve het verwijderen van de zware luifels en het vervangen door meer transparante modellen voor de winkels in de Sterbuurt, heeft niemand van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Ik ben bang dat dat ook nu niet zal lukken maar ik steun dit initiatief volledig.

Ik pleit er voor om nog eens kritisch te kijken naar de bestaande inrichting van de openbare ruimte waarbij nu een duidelijke keus wordt gemaakt. Het is door het smalle profiel van de Grotestraat onmogelijk om alle verlangde functies op een goede en veilige manier in te kunnen passen. Veiligheid voor voetgangers en fietsers moet voorop staan. Nu moeten deze rekening houden met allerlei obstakels zoals uitstallingen van reclameborden en uitstallingen, fietsen tegen de gevels en her en der geparkeerde auto’s al dan niet op de daarvoor bestemde plaatsen. Hierover zijn in het verleden ook afspraken gemaakt maar niemand houdt zich er nu nog aan, laat staan dat er sprake is van voldoende handhaving door de politie en de BOA’s.

Er moet gekozen worden voor een duidelijke inrichting van vooral het Sterplein dat eigenlijk geen plein genoemd kan worden. De indeling hiervan is gefragmenteerd en er is geen eenheid. Er moet gekozen worden voor duidelijke pleininrichting waarbij ik er voorstander van ben om het parkeren zo veel mogelijk te weren en te kiezen voor een inrichting volgens het shared space principe met meer ruimte voor de bestaande en of nieuwe horeca. Hoe dit vorm gegeven moet worden gegeven laat ik graag aan “deskundigen” over.
Verder juich ik de plannen voor de het plaatsen van een replica van de Stoetenbrug toe maar dan wel met herstel van de loop van de Regge. Een ontwerp hiervoor is reeds gemaakt door een architectenteam onder leiding van buro Strootman. Dit team bestond uit architecten die allen Goorse roots hebben te weten Berno Strootman, Frank Meijer, Harry Harsema en Arno de Lat.

Dit alles zal opnieuw het nodige gaan kosten. De toegezegde subsidie van 2 ton is hiervoor bij lange na niet voldoende. Ik hoop wel dat dit bedrag als een vliegwiel zal werken en opnieuw alle belanghebbenden te bewegen tot het beschikbaar stellen of aanboren van fondsen om dit voor elkaar te kunnen krijgen. Maar vooral moet er sprake zijn van eensgezindheid en moeten de schouders er ondergezet worden.

Anders is het niet wat en wordt het ook nooit wat.

Vandaar mijn twijfel.

Gerrit Vrijburg

Gerelateerde berichten

  • ‘Geen vertrouwen in plannen Goors centrum’22 oktober 2018 ‘Geen vertrouwen in plannen Goors centrum’ Het vertrouwen van de lokale bevolking over de nieuwe plannen met het stadshart zijn niet bijster hoog. Sterker nog: 83 procent van de respondenten geven in een poll op deze site aan dat […]
  • Twee ton voor ‘bruisend’ Goors centrum20 september 2018 Twee ton voor ‘bruisend’ Goors centrum Er is een bedrag van €200.000 euro beschikbaar gekomen om van het Goorse centrum weer een aantrekkelijk 'bruisend' winkelgebied te maken. Het geld is beschikbaar gesteld door de Provincie […]
  • En dan is het ineens een stuk gezelliger in Goor…28 april 2021 En dan is het ineens een stuk gezelliger in Goor… Het stadshart van Goor deed vandaag heel anders aan dan in de voorbije maanden. Volop zon, volle terrassen en winkeliers die hun waar weer buiten stalden. Van de heropening van de […]
  • Goor weer kapsalon rijker13 januari 2021 Goor weer kapsalon rijker We kunnen er vanwege de Corona-maatregelen nu niks mee maar net na de strenge lockdown zou het direct goed van pas komen. Goor krijgt er een kapsalon bij. In de Grotestraat gaat, wanneer […]
  • Drukte voor lockdown…14 december 2020 Drukte voor lockdown… Nu de nieuwe maatregelen al voor de toespraak van president Mark Rutte vanavond zijn uitgelekt, is het deze middag opvallend druk in het Goorse centrum. Zeker voor maandagse begrippen. De […]