Tekorten op zorg in Hof niet groot genoeg voor compensatie

De tekorten die in de gemeente Hof van Twente zijn ontstaan door de overheveling van zorgtaken naar de gemeente is niet groot genoeg om in aanmerking te komen voor compensatie van het Rijk. Dat heeft het College van B&W geantwoord op vragen van de fractie van GemeenteBelangen. Bepaald is dat een gemeente geld kan krijgen uit het fonds tekort gemeenten als het tekort over de afgelopen twee jaar hoger is dan €40 euro per inwoner. Na berekeningen blijkt dat in Goor en de overige kernen in de Hof, niet het geval. De Hof van Twente is één van de elf gemeenten in Nederland die geen compensatie krijgen en dat is een fikse tegenvaller, ook voor financieel wethouder Scholten (foto) die enkele weken geleden nog de noodklok luidde over de stijgende zorgkosten.

Gerelateerde berichten