Begroting goed gekeurd maar niet zonder slag of stoot

De programmabegroting van de gemeente Hof van Twente voor 2019 werd gisteravond uiteindelijk goed gekeurd door de gemeenteraad maar dat ging niet zonder slag of stoot. De oppositiepartijen PvdA, SP, D66 en Groenlinks hadden heftige kritiek en kwamen met twee moties die eveneens werden aangenomen. Zo moet de bestemmingsreserve van Vitens van bijna €4,4 miljoen geheel ten goede komen aan een nieuw potje dat moet worden besteedt aan duurzaamheid. Daarnaast is op voorspraak van de PvdA besloten om de begroting van 2020 niet goed te keuren als er geen oplossing komt voor de tekorten die zijn ontstaan door de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. Daartoe moeten ook de andere Twentse gemeenten worden opgeroepen. Vorige week werd bekend dat de Hof van Twente niet zal worden gecompenseerd voor die tekorten. 

(archieffoto)

Gerelateerde berichten

  • Enerverende en druk bezochte politieke Goorse avond14 maart 2018 Enerverende en druk bezochte politieke Goorse avond De kleine zaal van De Reggehof was bijna te klein en dat had ook de Goorse Stadsraad niet verwacht. Er was veel publiek bij de Goorse politieke avond gisteren. De bezoekers maakten daar in […]
  • Motie naar aanleiding van asbesthoorzitting20 februari 2018 Motie naar aanleiding van asbesthoorzitting De vier politieke partijen die afgelopen woensdag een bijeenkomst over de problematiek rond de asbestsanering in 't Gijmink hebben georganiseerd komen in de gemeenteraad met een motie […]
  • Partijen vallen over elkaar heen over windenergie30 juni 2016 Partijen vallen over elkaar heen over windenergie De komst van een grote windturbine op het Goorse industrieterrein Zenkeldamshoek is van de baan maar daarmee is de discussie daarover nog niet verstomd. Integendeel. Partijen vallen in […]
  • Poll: Statushouders niet huisvesten op Tuindorp30 mei 2016 Poll: Statushouders niet huisvesten op Tuindorp Er is al veel over gezegd en geschreven maar ook uit een poll op deze site blijkt dat een meerderheid van 65% vindt dat het opvangen van jonge statushouders in de voormalige […]
  • Oppositie wil inzet ‘Raden in verzet’23 november 2020 Oppositie wil inzet ‘Raden in verzet’ Om toch nog invloed te kunnen uitoefenen op de programmabegroting die onlangs werd aangenomen, hebben de drie oppositie-partijen D66, GroenLinks en Gemeentebelangen in de gemeenteraad van […]