Begroting goed gekeurd maar niet zonder slag of stoot

De programmabegroting van de gemeente Hof van Twente voor 2019 werd gisteravond uiteindelijk goed gekeurd door de gemeenteraad maar dat ging niet zonder slag of stoot. De oppositiepartijen PvdA, SP, D66 en Groenlinks hadden heftige kritiek en kwamen met twee moties die eveneens werden aangenomen. Zo moet de bestemmingsreserve van Vitens van bijna €4,4 miljoen geheel ten goede komen aan een nieuw potje dat moet worden besteedt aan duurzaamheid. Daarnaast is op voorspraak van de PvdA besloten om de begroting van 2020 niet goed te keuren als er geen oplossing komt voor de tekorten die zijn ontstaan door de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. Daartoe moeten ook de andere Twentse gemeenten worden opgeroepen. Vorige week werd bekend dat de Hof van Twente niet zal worden gecompenseerd voor die tekorten. 

(archieffoto)