Gemeente koopt Bouwensterrein voor doortrekken Molenstraat richting Bunschotenstraat

De gemeente Hof van Twente heeft een braakliggend perceel in de Molenstraat gekocht om de grond te gebruiken voor de aansluiting op de Bunschotenstraat. Het is het terrein waar vroeger slachtafvalverwerker Bouwens was gevestigd. Door de aankoop kan die weg relatief snel gelegd worden en kan de gekozen variant 3 worden gerealiseerd met op termijn ook de terugkeer van tweerichtingsverkeer in de Molenstraat. Voor deze oplossing is gekozen in samenspraak met de Stadsraad en Goor Collectief.

Het perceel kost de gemeente €570.000 en dat geld wordt gehaald uit het budget dat was bedoeld voor de ontwikkeling van het Spoorpark naast de van Kollaan. Die wordt in de nieuwe plannen nu niet meer opgewaardeerd. Het éénrichtingsverkeer in de Molenstraat blijft van kracht tot de weg is doorgetrokken richting Bunschotenstraat. Er zullen al wel snel verkeersremmende maatregelen worden genomen in de Molenstraat en de straten die op dit moment lijden onder het zogenoemde ‘waterbedeffect’ dat is ontstaan door het instellen van het éénrichtingsverkeer in de Molenstraat.