Gemeente kan kosten asbestsanering niet verhalen op Eternit

De gemeente Hof van Twente kan de miljoenen die zijn gemoeid van de grootscheepse asbestsanering in de wijk ’t Gijmink niet verhalen op Eternit. Dit wordt duidelijk na een onderzoek dat is ingesteld door Damsté Advocaten nadat enkele gemeenteraadsfracties daarom vroegen. Uit de conclusies die Damsté heeft getrokken kan worden opgemaakt dat een rechtsgang van de gemeente weinig nut heeft omdat de vervuiling door het verstrekken van asbestcementafval is verjaard. “Wij achten het zeer onwaarschijnlijk dat met een beroep op deze rechtspraak de verjaring jegens Eternit doorbroken kan worden. De belangrijkste reden hiervoor is dat de gemeente reeds jarenlang bekend is met de schade en Eternit als mogelijk aansprakelijke rechtspersoon en dat de gemeente desondanks (voor zover wij weten) Eternit nooit aansprakelijk heeft gesteld.” aldus een frase uit het schrijven van Damsté Advocaten.

Uit het rapport Biesheuvel uit 2003 blijkt dat Eternit in ieder geval tot 1974 gratis asbestcementafval aan burgers heeft verstrekt, maar dat niet duidelijk is of Eternit na dat jaar ook nog asbestcementafval heeft verstrekt. De verjaring van eventuele vorderingen van de gemeente jegens Eternit kan volgens Danmsté in theorie omzeild worden als de vordering tot schadevergoeding niet wordt gebaseerd op het verstrekken van het asbestcementafval door Eternit in de vorige eeuw maar op de schending van een nog steeds voortdurende verplichting van Eternit. Bijvoorbeeld de ongeschreven wet dat de vervuiler verplicht is de door hem veroorzaakte rotzooi op te ruimen. Het bestaan van zo’n verplichting is echter hoogst onzeker en vergt nadere studie, maar ook na verdere studie zal de uitkomst van een gerechtelijke procedure zeer onzeker blijven, concludeert Damsté.

Gerelateerde berichten