Rekenkamer moet eikenkwestie ophelderen

De PvdA is nog altijd zeer ontevreden over de gang van zaken rond de kapvergunning in Goor van de veelbesproken eiken. De sociaal-demcoraten zijn geschrokken en hopen dat de rekenkamer een onderzoek gaat instellen. De Partij van de Arbeid stelt namelijk dat de brief van het college zo politiek en cryptisch is opgesteld dat uiteindelijk kap van de monumentale eiken mogelijk werd gemaakt. Het lijkt erop dat het college hiermee vrijuit gaat en zich achter bomen kan verschuilen, maar de zaak stinkt volgens de PvdA, die de SP roemt als partij die hen wel steunt in deze kwestie.