GroenLinks en een pakje boter…

Vaste brievenschrijver en volger van de raadsvergaderingen in het Goorse gemeentehuis, Carel Groothengel (foto) is weer eens in de pen geklommen. In een schrijven aan deze site is er dit keer de ergernis over de GroenLinks-fractie in de Hof van Twente. Die gebruikt volgens de Gorenaar landelijke thema’s om lokaal te scoren terwijl ze in de Hof ‘nog geen deuk in een pakje boter’ scoren. Lees de ingezonden brief hieronder…

Elke raadperiode die ik nu heb meegemaakt is er wel iets nieuws dat bedoeld is om maar je eigen stoepje als partij schoon te poetsen. In de vorige periode was een deel van de Raad vooral bezig met regeltjes bedenken die het functioneren van de Raad vaak onmogelijk maakte. Met die regeltjes werden vooral de raadsleden die wel aan politiek deden zoveel mogelijk in de tang gehouden. Als het op een goede discussie aankwam in de raad hadden de regelneefjes en -nichtjes niet veel in de melk te brokkelen. En het werkte prima, deze tactiek. Als, ondanks de soms tenenkrommende regeltjes toch politiek werd bedreven (en dat is niets anders als je gemeente goed besturen) dan werd een nieuwe truc van stal gehaald. Dan werd er scherp op de persoon gespeeld tot soms op het lachwekkende af.

Inmiddels is dit flauwe gedoe voorbij maar hebben sommige raadsleden weer iets nieuws ontdekt om maar niet echt aan het werk te hoeven. Met schriftelijke vragen kom je namelijk altijd in de krant. En nu regent het schriftelijke vragen en vraagt niemand zich af wat dat ons als inwoners allemaal wel niet kost. Ik zelf denk dat er wel 3 ambtenaren dagelijks aan de slag zijn om al die onzin-vragen te beantwoorden. Neem nou de vraag van Groen Links over Round Up. Dat is smerig spul en waarschijnlijk kanker verwekkend. Daar gaat Europa over en ook een heel klein beetje onze regering maar de gemeente heeft hier echt helemaal niets over te zeggen. Niets maar dan ook helemaal niets.

Nu vraagt Groen Links, omdat er een groot artikel in de Volkskrant heeft gestaan (de inspiratie van die partij komt niet uit onze gemeente maar vooral uit de landelijke kranten!) of de burgemeester onmiddellijk een eind wil maken aan het gebruik van die rommel. Dat lijkt natuurlijk heel erg Groen en ook heel erg links maar dat is het niet. Het is gewoon de inwoners wijs maken dat Groen Links voor groen staat en dat je dus de volgende keer vooral op deze partij moet stemmen in de gemeenteraad.

Ik beoordeel Groen Links liever op daden die iets te maken hebben met onze gemeente en dan zie ik dat deze partij voor het kappen van de bomen aan de Gondalaan heeft gestemd en tegen een motie in de gemeenteraad om geen nieuwe vestiging voor geitenhouders toe te staan, totdat duidelijk is of dat ook problemen voor ons als inwoners oplevert. Deze partij kiest hier dus gewoon voor het zonder reden kappen van zeer waardevolle bomen en steunt de intensieve veehouderij zelfs als het gaat om voorlopig geen nieuwe bedrijven toe te staan in onze gemeente.

Het is mij wel duidelijk: GroenLinks in onze gemeente is bij lange na geen ‘Jesse’ en GroenLinks in onze gemeente zou er goed aan doen om te streven naar een zetel in de 2e kamer. Ze slaan lokaal nog geen deuk in een pakje boter maar misschien doen ze dat wel niet omdat dat niet “duurzaam” is.

Carel Groothengel,

volger van de raadsvergaderingen.Gerelateerde berichten