Ophef over reclame voor Rabobank door gemeente

De vestiging van de Rabobank in het gemeentehuis in Goor, blijft de gemoederen bezig houden. Aanleiding is nu een tweet van de gemeente Hof van Twente waarin de openingstijden van de Rabobank worden aangegeven. Daarop kwamen al reacties van twitteraars die zich afvroegen of deze promotie een taak is van de gemeente. De fracties van de PvdA, SP, D66, GroenLinks én Gemeentebelangen hebben hier nu schriftelijk vragen over gesteld aan het College van B&W.

De bewuste tweet

Volgens deze partijen overschrijdt dit de grenzen van verwevingsverbanden tussen overheid en commerciële organisaties. ‘Onze inwoners denken dat het gemeentehuis de Rabobank is geworden’ stellen de vijf fracties. Ook het t-shirt dat gemeente-ambtenaren vorige tijdens het borreluurtje in de Goorse tent droegen, valt niet in goede aarde. “Daarmee wordt voorbij gegaan aan de gevoeligheid van dit onderwerp”. Op het t-shirt werd verwezen naar de bank in het gemeentehuis die ‘goed zit’.