Gemeente wil nadenken over afval-eilanden tijdens evenementen

Om evenementen als het Goorse School- en Volksfeest meer duurzaam te maken wil de gemeente Hof van Twente op korte termijn gaan kijken welke winsten er te behalen zijn en of het plaatsen van zogenoemde afval-eilanden daartoe bijdraagt. Dit antwoordt het college van B&W op vragen van de fractie van GroenLinks die ook afvalreductie bijvoorbeeld door het recyclen van plastic. Ook dat doel onderschrijft het college. Die gaat echter (nog) niet mee in het verzoek om feesten beter toegankelijk voor gehandicapten te maken en om na te denken over zogenoemde ‘stille kermissen’ om tijdelijk ook mensen die niet veel prikkels aan kunnen, een kans in de attracties te geven. Volgens burgemeester en wethouders zal daar pas over gesproken worden als organisaties daarin behoeftes uiten. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.

Gerelateerde berichten