OZB volgend jaar omhoog, rioolheffing wat lager

De Ontroerend Zaak Belasting (OZB) gaat volgend jaar met 10% omhoog. Die verhoging komt bovenop de 3,1% indexatie. Dat staat in de programmabegroting van de gemeente Hof van Twente voor 2020. De verhoging is volgens het College van B&W met name nodig om de immer stijgende zorgkosten te kunnen afdekken en om tot een sluitende begroting te kunnen komen. Als compensatie gaat wel de rioolheffing volgend jaar met €25 omlaag maar per saldo zal er door de burger wel meer betaald moeten worden.

Een gemiddeld huishouden met een grijze afvalcontainer van 240 liter gaat daardoor van €790 naar €803. Huishoudens met een container van 140 liter gaan ongeveer een tientje extra betalen. Daarnaast zal vanaf 2021 de rioolheffing weer jaarlijks met €5 omhoog gaan.

In de nieuwe programmabegroting staat ook dat er gekort gaat worden op subsidies die hoger zijn dan €25.000 per jaar. Volgens het College is ervoor gekozen om de lasten zoveel mogelijk te spreiden om de zorgverlening op peil te houden en enkele nieuwe projecten toch doorgang te kunnen laten vinden.

Zo is ook de ontwikkeling van het Spoorpark aan de van Kollaan wederom genoemd als speerpunt voor Goor in de komende periode evenals de ‘transformatie’ van gebouwen en gebieden om aan de woningvraag te kunnen voldoen. Hierbij moet in Goor gedacht worden aan bijvoorbeeld het TSB-terrein.

Ook zal volgend jaar een begin worden gemaakt met de sanering ‘wegverkeerslawaai’ van ongeveer 110 woningen in Goor in onder meer de Deldensestraat en aan de Markeloseweg. Deze woningen hebben een te hoge geluidbelasting door wegverkeer.

Tenslotte wordt in samenwerking met Goor Collectief opnieuw geprobeerd om van het centrum van Goor een zogenoemde Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) te maken waardoor alle pandeigenaren moeten mee investeren in ontwikkeling van het stadshart en evenementen.

De programmabegroting zal op 6 november worden besproken in de gemeenteraad die de begroting nog moet goed keuren.

Gerelateerde berichten

  • Begroting B&W krijgt goedkeuring gemeenteraad12 november 2015 Begroting B&W krijgt goedkeuring gemeenteraad De gemeenteraad van Hof van Twente heeft de door het college ingediende begroting voor 2016 zonder veel kanttekeningen goedgekeurd. Wel is er een lijstje met moties ingediend en […]
  • Kritiek op informatievoorziening college, wel unanieme steun voor begroting9 november 2016 Kritiek op informatievoorziening college, wel unanieme steun voor begroting Een lange vergadering over de begroting van 2017 gistermiddag- en avond in het Goorse gemeentehuis. Daarin werden de verschillende speerpunten behandeld en was er in eerste aanleg kritiek […]
  • Geen extra geld voor Doesgoor in programmabegroting13 oktober 2017 Geen extra geld voor Doesgoor in programmabegroting Er komen geen extra financiële middelen voor wijkvoorziening 't Doesgoor in het komende jaar als het aan het college van B&W van de gemeente Hof van Twente ligt. Die presenteerde […]
  • Voor het goede doel…?15 oktober 2019 Voor het goede doel…? Alles draait om geld en alles kost geld. Als je na een week hard bikkelen op vrijdagavond op de bank ploft, heb je naast je verdiende loon ook weer een paar honderd euro bijgedragen aan […]
  • Windenergie blijft speerpunt voor college van B&W7 oktober 2016 Windenergie blijft speerpunt voor college van B&W Er is veel over te doen maar het college van B&W wil sowieso doorgaan met de ambitie om te komen tot een volledig duurzame gemeente in 2035. In de programmabegroting voor volgend jaar […]