PvdA hekelt bezuinigingen op Reggehof en Doesgoor in programmabegroting

De lokale partij van de Arbeid zal niet akkoord gaan met de door het College van B&W voorgestelde programmabegroting als de bezuinigingen op de subsidies voor de Reggehof en Wijkvoorziening ’t Doesgoor in stand blijven. Volgens fractievoorzitter Fred Rijkens zouden deze bezuinigingen pas aan de orde komen in 2021. “Het bezuinigen op deze twee Goorse voorzieningen past ook niet binnen de afspraken die het CDA, de VVD en de PvdA bij de kadernota hebben gemaakt om nu nog geen bezuinigingen door te voeren. Dit omdat het onzeker is of we in de toekomst echt tekort gaan komen. Als deze bezuinigingen niet van tafel gaan steunt mijn fractie de begroting voor 2020 in geen geval.” aldus Rijkens. De PvdA hecht veel waarde aan ‘kernvoorzieningen’ zoals De Reggehof en ’t Doesgoor.

Gerelateerde berichten

  • Geld voor Tuindorp, Doesgoor en Reggehof8 juni 2017 Geld voor Tuindorp, Doesgoor en Reggehof De gemeente Hof van Twente gaat volgend jaar geld vrij maken voor de uitvoering van het plan Tuindorp, wijkvoorziening 't Doesgoor en De Reggehof. Dat staat in de kadernota voor 2018. […]
  • PvdA wil bezuinigingen terugdraaien na extra bijdrage overheid9 juni 2021 PvdA wil bezuinigingen terugdraaien na extra bijdrage overheid De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente Hof van Twente zo snel mogelijk een herberekening voor debegroting van dit jaar maakt. De gemeente krijgt bijna 6 miljoen extra van de […]
  • PvdA gaat tegen programma-begroting stemmen2 november 2020 PvdA gaat tegen programma-begroting stemmen De partij van de Arbeid heeft nu al besloten om tegen de programma-begroting voor 2021 te stemmen. De aangekondigde zeer forse bezuinigingen zijn de sociaal democraten een doorn in het […]
  • OZB met 10% omhoog9 oktober 2020 OZB met 10% omhoog De gemeente Hof van Twente wil de Ontroerend Zaak-belasting (OZB) met maar liefst 10% extra te verhogen. Door het landelijke beleid moet lokaal fors worden bezuinigd. Volgens wethouder […]
  • PvdA vreest voor voortbestaan De Reggehof6 juni 2020 PvdA vreest voor voortbestaan De Reggehof De PvdA vreest dat instellingen gaan omvallen. De Partij van de Arbeid vindt het absurd dat de Raad geen overzicht krijgt van de situatie van instellingen in onze gemeente die van de […]