Ook Foekepot-traditie dreigt te verdwijnen

De discussie over het verdwijnen van de traditionele Paardenmarkt in Goor is nog niet verstomd of ook de volgende Goorse traditie dreigt ten onder te gaan. Het aloude Foekepotten tijdens Oudejaarsdag boet de laatste jaren eveneens in als het gaat om deelnemers en dus vreest Kindvriendelijk Goor-voorman Edu Hoek ook voor het behoud hiervan. In een persbericht schrijft hij: De vrijwilligers van de Stichting Kindvriendelijk Goor willen het nog niet opgeven….. maar misschien ook wel net als de originele paardenmarkt is dit het laatste jaar van ook een hele oude Goorse traditie. Als we niet veel meer verkopen en er doen niet veel foekepotters meer mee is dit ECHT de laatst keer”.

Deze week zijn de varkensblazen weer gereed gemaakt die nu in een container zijn opgehangen om te drogen. De Foekepotten zullen voor €2,50 worden verkocht tijdens Winters Genieten op zondag 15 december. Daarnaast vraagt de stichting aan eenieder die wil dat het foekepotten moet blijft bestaan om een mail sturen naar moc.liamgnull@roogkjiledneirvdnikgnithcits.