De geboorte van de RH-Bioscoop in De Reggehof

Het Filmhuis Alleman maakt nog dit jaar promotie. Goor krijgt een eigen bioscoop. In De Reggehof ziet RH-Bioscoop nog dit jaar het levenslicht. Filmhuis Alleman heeft de laatste jaren al een sterke groei doorgemaakt en het filmaanbod is ook na de corona-pauze enorm in trek. Zo trekt De Beentjes van Sint Hildegard volle zalen. Om in te spelen op een optimale bioscoop-atmosfeer heeft De Reggehof een enquete uitgeschreven onder de theaterbezoekers. Eerder deze week werd duidelijk dat De Reggehof door de Coronacrisis wel twee-derde van het vaste personeel moet ontslaan. Het Filmhuis draait op vrijwilligers.

Ook andere gegadigden standplaatsen woonwagens in gesprek met gemeente

De gemeente Hof van Twente is gisteravond in gesprek geweest met gegadigden die zich hebben aangemeld voor een woonwagenstandplaats. In totaal zijn er negen aanvragen voor een woonwagenplek ingediend waaronder een van Martha Wolters en haar gezin. Zij was niet bij het gesprek aanwezig en gaat morgen naar het college van de Rechten van de Mens in de hoop op een gunstige uitspraak. Wat er uit het gesprek is gekomen is niet duidelijk maar het is inmiddels wel duidelijk dat de diverse gegadigden niet allemaal op één kamp willen waardoor het voor de gemeente Hof van Twente niet eenvoudig is om tot een oplossing in Goor te komen op korte termijn. Wolters is inmiddels weer verkast maar zit nog wel steeds met haar ‘demonstratie-caravan’ op de Kevelhammerhoek (foto).

Asbestsanering: Lijsterstraat vijf weken dicht

De Goorse Lijsterstraat (foto) op De Whee is vanaf 17 augustus vijf weken afgesloten voor het saneren van alle voortuinen. Daarvan zijn er enkele vervuild met asbest maar preventief worden ook de andere tuinen ‘schoon gemaakt’. De saneringswerkzaamheden worden begeleid door projectbureau BAS in opdracht van de gemeente Hof van Twente.

Speciale coin voor lokale veteranen

De oorlogsveteranen uit Goor en overige kernen in de Hof hebben van de gemeente Hof van Twente een speciale coin ontvangen waarmee dit jaar de erkentelijkheid voor de oud gedienden in het leger kenbaar wordt gemaakt. De coin is door burgemeester Nauta en de Stichting Veteranen Hof van Twente bedacht en in het leven geroepen omdat er vanwege de Corona-crisis dit jaar geen lokale veteranenactiviteiten plaats vinden. Op de voorzijde van de nieuwe munt zijn het nationaal vrijheidslogo en de jaartallen 1945 en 2020 te zien. Op de achterzijde staat het logo van de Stichting Veteranen Hof van Twente.

(meer…)

Coronacrisis: ontslagen bij De Reggehof.

Bij De Reggehof zal twee-derde van het vaste personeel worden ontslagen. Het theater en evenementencentrum is zwaar getroffen door de Coronacrisis. Het betreft in dit geval met name het personeel ondersteunend aan het theater en de events. Twaalf personeelsleden worden de dupe van de ontslagronde (6 vaste en 6 flexibele krachten). Drie medewerkers mogen wel aanblijven. De Reggehof zal voor de Verenigingen en andere activiteiten dit drietal ondersteunend hun post houden.

(meer…)

Geen Corona-besmettingen in Goor

Ook in de afgelopen twee weken is de teller op 0 blijven staan voor wat betreft het aantal Corona-besmettingen in Goor en de overige kernen in de Hof van Twente. Dat blijkt uit de overzichtskaart die het Avro/Tros-programma heeft gepubliceerd. Ook in de twee weken daarvoor na het alternatieve Schoolfeest, bleek er niemand positief getest te zijn. Sinds de uitbraak van het virus in Nederland zijn er in de Hof 4 (oudere) mensen overleden die het Coronavirus bij zich droegen. Het aantal ziekenhuisopnames staat nog steeds op 15.

Inzameling van papier (dus geen plastic) alleen ’s middags

Een klemmend verzoek van de vrijwilligers rondom de inzameling van het oud papier. Zo wordt gezien de corona-maatregelen verzocht om het papier zelf in de containers te leggen. Verder komen de diverse verenigingen, die het papier bundelen, ook nog geregeld piepschuim en plastic tegen. Eveneens is het bij plaatsgenoten nog ongewis dat de tijden zijn aangepast. Door alle maatregelen is het alleen mogelijk om ’s middags het papier in te leveren van 13.00 uur tot 17.00 uur. Wel is het inzamelpunt aan de Van Kollaan nog elke werkdag geopend, waar ook assistentie wordt verleend door een der vrijwilligers. 

Voedselbank naar de Bunschotenstraat

De Goorse voedselbank gaat verhuizen. De gemeente heeft een plek gevonden in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Bunschotenstraat 14 (foto) op het oude TSB-terrein. De voedselpakketten werden in de voorbije maanden uitgeleverd vanuit de Reggehof terwijl daarvoor een ruimte in de voormalige Mavo aan de Rozenstraat de locatie was van de voedselbank. De Goorse voedselbank is onderdeel van de voedselbank Midden Twente waar een kleine 400 gezinnen uit Hengelo, Borne en de Hof van Twente gebruik van maken.

Schietincident op Het Tuindorp UPDATE

Een vermeend schietincident aan de Van Kollaan en de Doctor J.H. Ten Boschstraat. Daar is volgens omstanders uit een woning geschoten op een ander huishouden met een luchtbuks. De politie is met groot materieel uitgerukt maar ter plekke bleek de man de buks legaal te hebben en volgens de politie was de ‘schietactie’ veilig opgezet zegt een woordvoerder op de site van de Tubantia. De buurt is de laatste maanden al vaker in opspraak geraakt door een recidivist die het ook geregeld aan de stok heeft gehad met de plaatselijke Hermandad. Foto’s: Hof van Twente Fotografie.

(meer…)

Rijkens: Wethouder grossiert in vooroordelen

De wethouder grossiert in vooroordelen! Dat is de strekking van een ingezonden brief van fractievoorzitter Fred Rijkens van de PvdA. Hij reageert daarmee op een interview met wethouder Pieter van Zwanenburg in de TC/Tubantia over de situatie rond kampster Martha Wolters en de vraag naar woonwagenstandplaatsen. Ook hekelt hij de poll op deze site waarin de vraag werd gesteld of Wolters recht heeft op een permanente plek. Rijkens noemt dat ook stigmatiserend. Uit die poll blijkt overigens dat iets meer dan de helft van de stemmers Wolters die plek wel gunt. De familie is inmiddels weer verhuisd en staat u weer op de plek waar deze drie dagen geleden is vertrokken bij de ‘eerste vijver’ op de Kevelhammerhoek (foto). Het ingezonden stuk van Fred Rijkens is hieronder de lezen.


(meer…)