PvdA wil zonnepanelen subsidiëren

De lokale PvdA is erg enthousiast over het idee achter ‘Koop bestaande woning krijg subsidie en zonnepanelen’. Mensen die een bestaande woning kopen in de gemeente Rijssen-Holten en deze verbeteren naar een energielabel B kunnen subsidie krijgen van de provincie en zonnepanelen van de gemeente. Op deze manier krijgt de woningmarkt een impuls en tegelijk wordt er invulling gegeven aan de duurzaamheidsambities. “Het mes snijdt hier aan twee kanten. We moeten snel gaan kijken of dit in de Hof ook mogelijk is”, aldus Annemieke Wissink, raadslid van de PvdA. Zij gaat het college van B&W zo snel mogelijk vragen of deze regeling ook in Hof van Twente ingevoerd kan worden.

zonnepanelen

De PvdA maakt zich grote zorgen over de woningmarkt in de gemeente Hof van Twente. “Overal zie je dat woningen slecht verkocht worden”, zegt Wissink. “Dit leidt tot grote ellende bij inwoners die hun woning willen verkopen. Bij noodzakelijke verkoop blijven inwoners niet zelden met grote restschulden zitten. Je ziet dat er ook veel mensen zijn die graag een huis willen kopen, maar de middelen om de woning aan te passen aan deze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van isolatie, ontbreken. Als gemeente moeten we doen wat we kunnen om de woningmarkt een positieve impuls te geven.”

Koningspaar krijgt Goorse geschiedenisles

Als het Koningspaar komende woensdag over het Schoolfeestplein loopt, wordt er door de leerlingen van de zes Goorse basisscholen zes belangrijke gebeurtenissen uit de Goorse geschiedenis uitgebeeld. Dat begint uiteraard met de overhandiging van de Stadsrechten in 1263. Toneelvereniging Ons Genoegen uit Diepenheim is ook onderdeel van de opvoeringen die ook muzikaal worden ondersteund. Tijdens het formele gedeelte in de feesttent spreken Ank Bijleveld en Peter den Oudsten (burgemeester van Enschede) en zijn er optredens van blokfluitiste Ellen Peters, Jeroen Ekkerink (winnaar van de choice of Twente voor verstandelijk gehandicapten) en jeugdbigband The Big Bang. Gorenaar Paul Schabbink is gevraagd om de presentatie te doen.

Hij zal aan het einde van het programma Koning Willem-Alexander en Maxima verzoeken om op het podium onderdeel te zijn van de officiële openingshandeling van de festiviteiten in het kader van 750 jaar Stad Goor. Dat gebeurt onder meer het zingen van het Goors Victorie, binnen en buiten. Daar staan grote LED-schermen waarop iedereen het programma binnen kan volgen.

plattegrondkoningspaar

Gratis voorstellingen 750 jaar Goor

Stad Goor bestaat 750 jaar en dat moet gevierd worden. De Reggehof draagt graag haar steentje bij en opent haar deuren voor een vijftal festiviteiten. Op dinsdag 18 en 25 juni wordt De Goorse Film vertoont, op woensdag 19 juni spreekt Wim Sprick en op zondag 23 juni komen Bert Eeftink, Paul Schabbink en Rob Vorkink met hun jubileumconference. Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken, maar uitsluitend op vertoon van een toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn enkel en alleen af te halen bij de theaterkassa van De Reggehof, die op werkdagen geopend is van 09.00 tot 16.00 uur.

tralies

Verbindingswegen afhankelijk van ontwikkelingen

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat er verbindingswegen komen tussen de Van Heeckerenweg en Deldensestraat en de Gruttostraat en Zomerweg. In de structuurvisie ‘Goor 2025’ en de verkeersvisie Goor zijn de plannen opgenomen, maar de commissie Fysiek kanttekening geplaatst bij de plannen. De commissie Fysiek wil de realisatie van verbindingswegen koppelen aan concrete ontwikkelingen in het gebied tussen de wijk Heeckeren en de Deldensestraat en in het gebied tussen het bedrijventerrein De Whee en de Zomerweg. Daarnaast is verzocht om de ruimtelijke opwaardering van het gebied tussen de Van Kollaan en de Roerdompstraat te koppelen aan de opwaardering van de Van Kollaan als onderdeel van de ontsluitingsstructuur van Goor. De voorstellen zijn opgenomen in de structuur- en verkeersvisie.

kaartverkeersstructuurgoor

Informatieavond over vochtklachten

Viverion heeft woensdag tijdens een bijeenkomst aan de bewoners van de eerste twee fasen van de herstructering van ’t Gijmink gepresenteerd hoe zij de vocht- en tocht klachten wil oplossen. Viverion heeft een speciaal team samengesteld (Projectgroep Service Gijmink 1 en 2) om de vocht- en tochtproblematiek aan te pakken. In het team zitten naast medewerkers van Viverion, ook vier bewoners. Twee bewoners van koopwoningen en twee bewoners van huurwoningen. De plannen zijn goed ontvangen door de bewoners.

 9 vivb904 website nieuwegijmink foto06.jpg.980x800

De woningen waar deze problemen spelen zijn in 2007 en 2008 gebouwd. Een groot deel van de bewoners klaagt over vocht en tocht in hun woning. Viverion heeft  onderzoek laten doen naar de oorzaak van de problemen. De daarna getroffen maatregelen gaven de bewoners niet voldoende vertrouwen. Daarom pakt de corporatie de klachten nu grondig samen met de bewoners aan. De afgelopen vijf weken hebben de bewoners een klachtenformulier kunnen invullen. Veel bewoners hebben het formulier ingevuld teruggestuurd. De verwachting is dat Viverion de oorzaak en oplossingen van de problemen later dit jaar goed in beeld heeft.. Vocht en tocht problemen kunnen diverse oorzaken hebben. In een later stadium worden ook de nieuwere woningen onderzocht.

College tegen toename goederenvervoer

Het college van B&W is tegen de toename van goederenvervoer over de Twentekanaallijn door Goor. Zij zijn van mening dat de plannen, die staan opgenomen in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost Nederland (PHS), té grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid in Goor en ook Delden. Het college acht uitbreiding van goederenvervoer over de Twentekanaallijn onaanvaardbaar. Aan de geluidswet zal worden voldoen door het plaatsen van vier meter hoge geluidsschermen, maar deze belemmeren het vrije uitzicht van aanwonenden. Ook twijfelt het college of er geen trillinghinder is. Ook hebben de plannen aanzienlijke gevolgen voor de oversteekbaarheid van de spoorwegovergangen. Vanavond was er een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis. Op 7 juli komt het college een definitief reactie.

Goederentrein

ZondagMiddagCafé voor senioren

Komende zondag wordt er weer een ZondagMiddagCafé georganiseerd in Goor. Het ZondagMiddagCafé is geopend voor alle senioren uit de Hof van Twente. Omdat de zondag voor sommige senioren een lange dag kan zijn, kan de activiteit van Welzijn Ouderen Hof van Twente een leuk dagje uit zijn. Er kan worden gebiljart, gesjoeld, gekaart of rummikub worden gespeeld, maar bovenal is het een gemoedelijk samenzijn en praten. Het ZondagMiddagCafé begint zondag om 14.00 uur in het Soosgebouw aan de Schoolstraat en sluit rond 16.30 uur. De entree bedraagt 2,50 euro. Aanmelden is niet nodig.

welzijnouderen

Geen treinen van Goor naar Hengelo

Er rijden momenteel geen treinen van en naar Hengelo. Er is een wisselstoring tussen Delden en Hengelo, waardoor de trein vanaf Goor niet verder kan dan Delden. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Reizigers tussen Zutphen en Hengelo kunnen omreizen via Deventer.

Update: De beperkingen tussen Delden en Hengelo als gevolg van een wisselstoring zijn voorbij.

station03

Jubileumexpositie in Stadhuis en Hofkerk

kunstindekerk1In het kader van de viering van 750 jaar stadsrechten voor Goor wordt morgen (vrijdag) een dubbele expositie geopend. In het gemeentehuis is een groot deel van de rijke collectie van de Goorse kunstenaar Jan Broeze te zien terwijl in de Hofkerk en in de Klokkenkamp allerhande creaties van Goorse kunstenaars zijn uitgestald. Van amateurkunst tot professioneel handwerk op velerlei gebied is daar te zien. De tentoonstelling van Jan Broeze is te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. De Hofkerk is op woensdag, donderdag en vrijdag te bezoeken van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Wegen afgesloten rond Goor

Er komt opnieuw grote verkeershinder rond Goor. Terwijl in het Twentse Haagje al diverse wegen zijn opgebroken, worden de komende maand de hoofdwegen rond Goor aangepakt. De provincie Overijssel pakt namelijk de provinciale weg N346 aan. Komende maandag wordt gestart met de werkzaamheden, die bestaan uit het plaatselijk aanbrengen van nieuw asfalt op de hoofdrijbaan en het plaatselijk vernieuwen en asfalteren van de fietspaden en parallelwegen. Van 17 tot en met 21 juni is de weg van Goor naar Delden afgesloten. Daarna wordt de kruising bij het Twentekanaal richting Hengevelde aangepakt. Als laatste is de weg naar Lochem aan de beurt. De werkzaamheden duren tot en met 19 juli. Lees verder voor de omleidingen.

afsluitingn347

Verkeer van en naar Goor moet de komende periode flink omrijden. Als de weg van de kruising ‘De Poste’ naar Delden is afgesloten, dienen automobilisten via Hengevelde en Bentelo naar Delden en Hengelo te rijden. Ook is het mogelijk om naar Enter te rijden en daar de A1 op te gaan (plattegrond). Deze werkzaamheden duren tot en met 21 juni.

omleiding1

Van 26 juni tot en met 7 juli is het niet mogelijk om de gebruikelijke weg naar Hengevelde te nemen. Er zijn dan werkzaamheden vanaf de ‘witte brug’ over het Twentekanaal tot de kruising richting Hengevelde. Doorgaand verkeer naar Hengevelde dient dan om te rijden.

omleiding2

Van 8 tot en met 19 juli zijn de laatste werkzaamheden aan de N346 rondom Goor. Dan is de weg naar Lochem langs het Twentekanaal afgesloten. De provincie raadt aan om dan via de A1 naar Lochem te rijden. Het bestemmingsverkeer (aanwonenden, fietsers, openbaar vervoer en hulpdiensten) wordt bij alle afsluitingen door verkeersregelaars geregeld.

omleiding3