PvdA gaat tegen programma-begroting stemmen

De partij van de Arbeid heeft nu al besloten om tegen de programma-begroting voor 2021 te stemmen. De aangekondigde zeer forse bezuinigingen zijn de sociaal democraten een doorn in het oog. Volgens fractie-voorzitter Fred Rijkens (foto) hebben de bezuinigingen grote gevolgen voor de inwoners van de Hof en is ook niet duidelijk wat de effecten van deze bezuinigingen zijn. Op 8 oktober werd bekend dat de gemeente fors moet bezuinigen en onder meer de OZB met 10% wil gaan verhogen.

Rijkens is daarnaast bang dat De Reggehof ‘sluipenderwijs de nek wordt omgedraaid’. Ook de miljoen euro die bezuinigd moet worden op het groenonderhoud valt slecht. “Hierdoor ontstaat een enorme kaalslag die grote gevolgen zal hebben voor de leefbaarheid in de gemeente. ” aldus Rijkens. “Sommige wijken zien er nu al niet al te florissant uit.”

Ook de bezuinigingen op mensen met lage inkomens en op chronisch zieken zijn volgens de PvdA te extreem en kunnen in sommige gevallen oplopen tot mogelijk 700 Euro per jaar.

“Vorig jaar kregen we als partij de mogelijkheid om een vergaand voorstel te doen om dit soort bezuinigingen te voorkomen. Dat is ons toen gelukt. Dit jaar hebben het CDA en de VVD samen met Gemeente Belangen besloten dat we die mogelijkheid niet meer krijgen. Reden voor mijn partij om af te haken.” aldus Rijkens die het stuitend vindt dat Gemeente Belangen meewerkt aan wat hij noemt ‘het buiten spel zetten van de Raad’. Dat is gewoon heel erg dom. Die partij is de laatste jaren het spoor bijster in de Raad en heeft onvoldoende door waar haar kracht ligt.”

Gerelateerde berichten

  • PvdA wil bezuinigingen terugdraaien na extra bijdrage overheid9 juni 2021 PvdA wil bezuinigingen terugdraaien na extra bijdrage overheid De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente Hof van Twente zo snel mogelijk een herberekening voor debegroting van dit jaar maakt. De gemeente krijgt bijna 6 miljoen extra van de […]
  • OZB met 10% omhoog9 oktober 2020 OZB met 10% omhoog De gemeente Hof van Twente wil de Ontroerend Zaak-belasting (OZB) met maar liefst 10% extra te verhogen. Door het landelijke beleid moet lokaal fors worden bezuinigd. Volgens wethouder […]
  • OZB volgend jaar omhoog, rioolheffing wat lager10 oktober 2019 OZB volgend jaar omhoog, rioolheffing wat lager De Ontroerend Zaak Belasting (OZB) gaat volgend jaar met 10% omhoog. Die verhoging komt bovenop de 3,1% indexatie. Dat staat in de programmabegroting van de gemeente Hof van Twente voor […]
  • PvdA wil meer geld voor ’t Doesgoor16 oktober 2017 PvdA wil meer geld voor ’t Doesgoor De lokale PvdA wil dat 't Doesgoor toch meer financiĆ«le middelen krijgt dan de 70.000 euro die de wijkvoorziening nu jaarlijks krijgt en wil dat wethouder Harry Scholten uitvoering geeft […]
  • Kritiek op informatievoorziening college, wel unanieme steun voor begroting9 november 2016 Kritiek op informatievoorziening college, wel unanieme steun voor begroting Een lange vergadering over de begroting van 2017 gistermiddag- en avond in het Goorse gemeentehuis. Daarin werden de verschillende speerpunten behandeld en was er in eerste aanleg kritiek […]