Autoprog voor autosleutels zonder voorrijkosten (Adv)

Het is een heuse specialiteit geworden van Roy Wolterink. De Markeloër, eigenaar van sleutelspecialist Havekes Hengelo, heeft zich naast het maken van ‘gewone’ sleutels toegelegd op het repareren en maken van autosleutels met het nieuwe bedrijf Autoprog. Het kwijtraken van autosleutels zorgt voor veel ongemak en daarin biedt Wolterink een oplossing, ook als er sprake is van een zogenoemde AKL (All Key Lost) waarin ook geen reservesleutel voorhanden is. Er is inmiddels ook een bedrijfsbus ingericht als werkplaats om ook onderweg werkzaamheden te verrichten.

(meer…)

Nieuwe weg richting TSB-terrein deze zomer aangelegd

De nieuwe weg die moet worden aangelegd vanaf de Entersestraat naar het TSB-terrein (foto) moet nog deze zomer worden opgeleverd. Dat staat in een raadsbrief van de gemeente Hof van Twente over de ontwikkeling van het historische bedrijventerrein. De nieuwe weg moet de DJ Bunschotenstraat ontlasten en weer twee-richtingsverkeer in de Molenstraat mogelijk maken. De gemeente heeft onlangs het gehele TSB-terrein van bijna 18 hectare aangekocht om in fasen te ontwikkelen. De eerste stap daarin is de bouw van 30 woningen op het voormalige zwembadterrein. Daarvoor moet het bestemmingsplan eind dit jaar door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Zaden uitwisselen in de bibliotheek

De Goorse bibliotheek krijgt vanaf volgende maand een zogenoemde ‘ZadenBieb’. Deze bestaat uit een collectie met verschillende groente- en bloemzaden je gratis kunt meenemen om thuis groenten en bloemen te kweken. De zaden van de mooiste planten kunnen daarna weer terug naar de bibliotheek om beschikbaar te komen voor anderen. De ZadenBieb wordt aangeboden door de Natuur- en milieuraad als maatschappelijk cadeau aan ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum.

(meer…)

Groeiende ergernis over hondenpoep en poepzakjes

Het is een terugkerend probleem: hondenpoep op de stoep en gevulde poepzakjes die als zwerfvuil op straat en in het buitengebied worden achtergelaten. Zo wordt via social media steeds vaker melding gedaan van deze vorm van overlast die tot grote ergernis leidt. Zo worden op plekken als de Kevelhammerhoek, De Meene de daarvoor bestemde bakken niet gebruikt. Zo ook op ’t Heeckeren waar buurtbewoners klagen over diverse zakjes die, gevuld, in het bosje bij ’t Stocreve worden achter gelaten. Daar wordt dan ook voor meer handhaving op dit gebied gepleit.

Mossendam biedt sporthal aan voor voortgezet onderwijs

Nu duidelijk is geworden dat het fysieke voortgezet onderwijs weer kan worden opgestart, biedt sporthal De Mossendam een oplossing om de afstandsregels op een goeie manier te kunnen garanderen. Via Facebook werd gisteren aan De Waerdenborch aangeboden om de lessen in de Goorse sporthal te houden vanwege de grote ruimte die daar beschikbaar is. Of de school met een vestiging in Goor dat aanbod ook gaat accepteren, is nog niet duidelijk.

Welke ondersteuning hebben ondernemers nodig van de gemeente?

Om te weten hoe de gemeente ondernemers in Goor en omgeving zo goed mogelijk van dienst kan zijn roept zij ondernemers op om mee te doen aan twee korte enquêtes. Met de ene enquête wil de gemeente onderzoeken hoe het in coronatijd met ondernemers gaat en welke behoefte aan ondersteuning er is. De andere bijdrage onderzoekt hoe MKB-vriendelijk de gemeente Hof van Twente eigenlijk is. Beide onderzoeken zijn te vinden op deze website.

Moeilijke woorden…

Geen column Namens Niels vandaag vanwege de voorjaarsvakantie maar wel een ingezonden stuk van vaste briefschrijver Carel Groothengel. Hij uit daarin zijn ergernis over het gebruik van ambtelijke taal en moeilijke woorden in de politiek. Lees zijn relaas hieronder…


Als ik ergens een hekel aan heb is het aan het gebruik van moeilijke woorden. Moeilijk in de zin dat daar waar het eenvoudig kan, sommige mensen zich proberen te onderscheiden door woorden te gebruiken waarvan ze weten dat niet iedereen ze begrijpt. Volgens mij is dat een poging om je te onderscheiden. Vooral door mensen die eigenlijk een klein of groter minderwaardigheidsgevoel hebben.

Zo heb ik in mijn eigen partij, de PvdA, me met hand en tand verzet tegen het feit dat we tegenwoordig geen bijeenkomsten meer hebben maar ‘events’ en zo zijn er nog wel een paar van die sjieke termen waarvan de gebruikers in ieder geval weten dat niet iedereen ze snapt en dat schijnt dan ook precies de bedoeling te zijn. Stop daar gewoon mee zou ik zeggen.

Spreek gewoon Nederlands en hou het begrijpelijk en bij voorkeur simpel. Door je ingewikkeld uit te drukken neem je afstand van mensen en denk je te laten zien dat je eigenlijk anders bent, erboven staat, meer bent, er bovenuit steekt en ga zo maar door. Ik heb tijdens een fractievergadering waarbij onze burgemeester aanwezig was ook aandacht gevraagd voor het taalgebruik in raadsstukken. Mijn reactie is dus uit onverdachte hoek.

Degene die wil weten aan welke woorden ik mij irriteer wil ik op Facebook wel eens een lijst tonen met daarnaast de normale Nederlandse woorden. Doordat er iedere keer weer nieuwe woorden uit ambtelijke stukken die uit Den Haag tot ons komen, heb ik wel eens gezegd dat die stukken eerst in normaal Nederlands moeten worden geschreven om daarna te kijken of er ook andere woorden met dezelfde betekenis bestaan (synoniemen heet dat).

Mooi dus dat er een partij in onze gemeenteraad is die hiertegen ten strijde trekt. Ware het niet dat juist die partij zich tot in het extreme uitslooft om onze taal in te ruilen voor het Engels. Ware het ook niet dat juist die partij er een gewoonte van maakt om haar boodschap in de gemeenteraad steeds weer in ingewikkelde en onbegrijpelijke taal te verpakken. Als je dan in de krant probeert te komen met een pleidooi voor eenvoudig taalgebruik dan neem je jezelf en zeker je kiezers toch voor geen cent serieus.

Ik zal maar eerlijk zijn: meer dan de helft van wat die partij in de Raad naar voren brengt snap ik niet en, ik verzeker u, ik ben echt niet de enige. Dat is geen grapje het is echt zo. Nou heeft de voorzitter van diezelfde partij de Partij van de Arbeid al eens gevraagd of die ervoor wilde zorgen dat ik geen stukjes meer zou schrijven over haar partij.

Nou ben ik wel lid van mijn partij en ben ik ook fractievolger maar over wat ik schrijf hebben die jongens en meisjes van de PvdA echt niets te zeggen. Maar vooruit laat ik me toch een keer van mijn goede kant laten zien. Ik noem de naam van die partij gewoon maar eens niet. Onder één voorwaarde: stoppen met het stellen van vragen aan het College omwille van verkiezingswinst en voortaan eerst de balk in je eigen woordgebruik verwijderen voordat je de splinter van een ander op de hak neemt.

Als deze suggestie om voor die partij moverende redenen wordt ‘ge-acknowledged’ word ik geforceerd om de identiteit van deze groenling te operationaliseren en te verduurzamen ten bate van een meer ecologisch gebruik van ons moerstaal.

Bah, wat een onoprechtheid.

Carel Groothengel

GroenLinks en PvdA willen biodiversiteit op zonneparken


De lokale fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid willen bio- diversiteit en de aanleg van zonnepanelen aan elkaar gaan koppelen. Beide partijen constateren dat bij de huidige aanleg van zonneparken de natuur de dupe wordt van deze vorm van groene energie. Fractieleider William Sanchez van GroenLinks vindt dat een ongewenste ontwikkeling en pleit om die reden samen met de Partij van de Arbeid voor meer aandacht voor de natuur bij de realisatie van duurzame energie.

(meer…)

Fietster aangereden door onbemande auto

Een eigenaardig en ongelukkig ongeval aan het einde van de middag in de Irisstraat. Daar werd bij medisch centrum De Oliphant een fietster aangereden door een onbemande auto die vanaf de parkeerplaats de kruising op is gerold. De vrouw is daarbij dusdanig gewond geraakt dat ze per ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) van de politie doet onderzoek naar het ongeval. (Foto’s: Hof van Twente Fotografie)

(meer…)

Schoolfeestactie van wagenbouwers Dom Vedan

Onder de noemer ‘Hieropan met dat Goorse Schoolfeest!’ organiseert de Goorse wagenbouw-groep Dom Vedan een actie in aanloop naar het School en Volksfeest dat naar alle waarschijnlijkheid ook dit jaar niet groots gevierd kan worden. De groep roept alle wagenbouwers en andere Gorenaren op om de voortuinen en gevels te versieren in Schoolfeestsferen vanaf woensdag 19 mei. Dan is het namelijk ‘zes wekke veur ’t Skoolfees’. De actie is bedacht door Nick Harperink en Paul Albrecht van de wagenbouwgroep.

Wagenbouwgroep Dom Vedan
(meer…)

Overig nieuwsLief en Leed