Peiling Stadsraad: Upgrade centrum nodig en aandacht voor huisvesting

De Stadsraad Goor heeft de resultaten bekend gemaakt van een peiling waaraan 130 panelleden hebben meegedaan. In deze peiling werd gevraagd naar de mening over een drietal Goorse onderwerpen; de centrumontwikkeling, de huisvestingsproblematiek en de Reggehof. Hieruit werd duidelijk dat 62% van de respondenten van mening is dat het Goorse centrum een upgrade nodig heeft. Voor wat betreft de huisvesting in ons Twentse Haagje vindt 51% dat er sprake is van een problematische situatie voor meerdere doelgroepen…

(meer…)

Voorlichting over erfrecht en testament op ’t Doesgoor

De Ouderenvereniging Goor houdt morgen, 23 februari, in de kantine van sportvereniging Hector, ’t Doesgoor een bijeenkomst waar notaris Gerrit Rouwenhorst uit Delden een voorlichting zal houden over erfrecht en levenstestament. Veel 50-plussers denken dat de afwikkeling van een erfenis prima bij de wet geregeld is maar de werkelijkheid is anders. Een goed testament kan veel familieleed en geld besparen. Deze bijeenkomst is niet alleen voor leden maar ook voor alle andere belangstellenden. De bijeenkomst start om 14:00 uur en de toegang en koffie is gratis.

Noaberfonds voor lokale initiatieven

Er komt een Noaberfonds voor diverse lokale initiatieven. Daarvoor stelt de gemeente Hof van Twente een bedrag van €370.00 beschikbaar. Middels een wekelijks spreekuur met een zogenoemde ‘ideeënbegeleider’ is het de bedoeling om aan de voorkant een begeleidingstraject in te stellen waarbij inwoners worden ondersteund. Dit omdat uit gesprekken met andere gemeenten is gebleken dat een subsidieregeling als het Noaberfonds met bijbehorende aanvraagformulieren, gevraagde begrotingen en bijdrage aan de doelstellingen, door inwoners en organisaties vaak als een hoge drempel wordt ervaren…

(meer…)

Gezamenlijk jubileumfeest Rellie en Bigbandfestival tijdens Pasen

Goorsche Biertent Rellie en het Goorse Bigbandfestival slaan de handen tijdens het Paasweekeinde ineen waarin volgens de initiatiefnemers muziek en spektakel elkaar ‘ontmoeten. De Rellie vier dit jaar het 75-jarig jubileum met tal van activiteiten terwijl het Bigbandfestival dit jaar het derde lustrum viert. Eerder werd al bekend dat op er Eerste Paasdag, 31 maart, ’s avonds een mobiel Paasvuur zal zijn omlijst met muziek en spektakel. Ook een dag later, tijdens het 15e Bigbandfestival, is de Goorse Biertent Rellie onderdeel van het muziekspektakel in het Goorse centrum.


Tante Leentje keert terug in het voorjaar

Het Pop-up restaurant Tante Leentje, op de evenementenlocatie van de voormalige Stoomblekerij keert in het voorjaar terug. De Amsterdamse avonden trokken in december van het afgelopen jaar veel publiek waardoor door Karen Bennink en Jorieke Eertink van ‘Ik wil Kippenvel’ is besloten om het evenement nog drie keer te organiseren. Dat zal zijn op vrijdag 26 april, vrijdag 10 mei en zaterdag 11 mei. Tijdens de Amsterdamse avonden kan er, voor één prijs, worden gegeten en zijn er optredens van Amsterdamse feestzangers. Meer informatie via deze LINK.

Bewoners Heeckeren niet blij met verplaatsing brievenbus

Een groot aantal bewoners van het Heeckeren zijn ontstemd over de verplaatsing van de brievenbus van de Enterseweg naar de Karwei-bouwmarkt aan de Mossendamsdwarsweg. De bewoners zeggen dat dat met name voor ouderen ongunstig is omdat de plek ongeveer een kilometer is verplaatst waardoor deze veel minder goed bereikbaar is. Bovendien vinden de bewoners dat Post.NL de verplaatsing niet goed heeft gecommuniceerd. Karwei heeft aangegeven om zich in te spannen om de brievenbus/pakketdienst op te laten nemen in de locatiewijzer brievenbussen van Post.NL.

Asbestsanering aanstaande in Posthuisstraat en Blauwververij

De gemeente Hof van Twente wil voortgang maken met het saneren van asbest in tuinen in de Posthuisstraat en een deel van de Blauwververij. Bewoners kunnen kosteloos bodemonderzoek uit laten voeren door projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) en krijgen daarvoor een uitnodiging. Er is tevens een informatiebijeenkomst. De onderzoeken moeten dit voorjaar nog plaatsvinden. De gemeente heeft meerdere adviesbureaus ingeschakeld om uit zoeken in welke straten nog meer gesaneerd moet worden. In de afgelopen jaren is op meerdere plekken in Goor al het kankerverwekkende asbest verwijderd. (Bron: TC/Tubantia)

Winnaar Battle of the bands in De Reggehof

De vijf muzikanten van Beegees Forever wonnen zaterdagavond op glorieuze wijze de tv-contest ‘The battle of the bands’ die in de afgelopen periode te zien was op SBS6. De coverband verdiende daarmee onder meer een optreden in de Ziggodome maar zijn eerder ook al in Goor te zien. De Reggehof maakte de komst dit weekeinde bekend en daarna was er direct een run op toegangskaarten waardoor het optreden nu al is uitverkocht. Op 21 april komt Beegees Forever ook nog naar de Kösterskoele in Markelo.

(meer…)

Provincie geeft toestemming voor twee windmolens in Ambt Delden

De Provincie heeft ingestemd met het plan om twee grote windmolens te bouwen in Ambt Delden. De molens moeten komen nabij het knooppunt Buren nabij Borne en Hengelo en worden in totaal meer dan 200 meter hoog. Het project is omstreden omdat er, ook vanuit Goor, veel weerstand is tegen het plaatsen van windmolens in het buitengebied. Zo werd zeven jaar geleden ook al een plan om windmolens in Elsen te plaatsen, na protesten van tafel geveegd. De Provincie wil het project ‘Wind voor Buren‘ wel in gang zetten en heeft daarvoor de procedure inmiddels gestart…

(meer…)