Glasvezelabonnementen beschikbaar in Goor

Inwoners van Goor met een glasvezelaansluiting van Cogas kunnen sinds kort abonnementen afsluiten voor tv, internet en telefonie. De enige dienstaanbieder Caiway heeft er voor gekozen geen ruchtbaarheid te geven aan de beschikbaarheid om een stormloop te voorkomen. De ICT-adepten binnen Goorsnieuws ontdekten afgelopen woensdag echter de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten. Het eerste pakket is zelfs al geleverd zoals op de onderstaande foto’s te zien is.

alt
Woensdag besteld; zaterdag binnen.
 
alt
Verzegeling verbreken en de stekker erin schuiven. Het laatste stuk stevig indrukken.
 
alt
En de aansluiting is gereed. Het wachten is op de activatie.
 

‘WK limbodansen’ bij kindercarnaval

kindercarnaval

Veel kinderen genoten zaterdagmiddag van het kindercarnaval van CV Sterzo. Het was in de achterzaal van residentie De Ster een kleurrijke boel. Jonge piraten, heksen en cowboys vermaakten zich opperbest bij het kinderfeest. Erik Spijkerman zorgde voor het nodige muzikale vertier. Na een aantal polonaises werd spontaan het ‘WK limbodansen’ (foto) georganiseerd, waar de kinderen enthousiast aan mee deden. Gisteravond was het openingsfeest van CV Sterzo. De Groningse band Dakkeraf maakte er een waar feest van in een redelijk gevulde zaal. Morgenavond gaan de fanatieke carnavalvierders met een bus naar Oldenzaal. Vanavond viert café Buddy’s haar eigen carnaval.

Prins Hans neemt Goors roer over

Voor de stad Goor heeft burgemeester Nauta de macht even overgedragen aan Prins Hans de eerste. Dat gebeurde vanochtend tijdens een formele bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis waar de vorst van CV Sterzo met de Goorse carnavalisten en de verenigingen uit Hengevelde en Bentelo samen kwamen na een optocht door Goor. De sleutel van de Hof van Twente werd overgedragen aan Prins Wouter van de Bentelose Hagmöll’n Lummels. Deze sleutel rouleert jaarlijks en was vorig jaar in Goor. Prins Hans had elf speerpunten opgenomen in zijn proclamatie die onder meer gingen over de verkeerssituatie in Goor: “Binnendeur goan want op de kotste weg hej de minste last” en riep de carnavalisten uit andere kernen op om de boodschappen in Goor te doen. Van burgemeester Nauta wist hij dat zij vroeger altijd als Chinese naar het feest der zotten in Den Bosch ging. Dat mag ze komende maandagavond tijdens Rosenmontag bij De Ster nog eens overdoen. Na de bijeenkomst gingen de feestvierders naar de Ster waar vanmiddag het kindercarnaval gehouden wordt.

sleutelsterzo2

 carnavalgemeentehuis

carnavalgemeentehuis1

carnavalgemeentehuis2

Brief WMO-raad aan college van B&W

De Wmo-raad is zeer te spreken over de bijeenkomst tussen wethouder Pieter van Zwanenburg, Wendy Bent en de Wmo-raad Hof van Twente. Dankzij het bundelen van de krachten staat de Hof van Twente er volgens de WMO-raad er goed op bij Tweede Kamerlid Otwin van Dijk, die in discussie ging met de betrokken partijen. De WMO-raad heeft in een brief ongevraagd advies gegeven aan het college van B&W. Hieronder de brief:

Brief Marcel Kummel:

Zeer geacht College,

Als Wmo-raad spreken we onze waardering uit voor het gezamenlijk optreden van afgelopen dinsdag, door de wethouder, de heer Pieter van Zwanenburg, de ambtelijk vertegenwoordigster van de gemeente, mevrouw Wendy Bent en de Wmo-raad Hof van Twente. Dankzij het bundelen van onze krachten hebben we de Hof van Twente bij Tweede Kamerlid Otwin van Dijk goed op de kaart gezet.

Tijdens deze bespreking is een aantal zaken aan de orde geweest op grond waarvan de Wmo-raad Hof van Twente, door middel van deze brief, graag een ongevraagd advies uitbrengt.

Otwin van Dijk benadrukte onder andere dat het aspect keuzes van de gemeenten met betrekking tot inkoop van de zorg van eminent belang is bij de transities. Tijdens de bijeenkomst bleek ook dat de 14 gemeenten (Samen 14) begin maart beslissingen nemen met betrekking tot dit belangrijke aspect inkoop.

Hoewel wij aannemen dat er geen onomkeerbare beslissingen genomen zullen worden en dat Wmo- raden en gemeenteraden vroegtijdig worden betrokken, willen we op dit belangrijke punt vooraf ongevraagd een aantal adviezen geven.

Het Rijk heeft de overheveling van zorg naar gemeenten steeds beargumenteerd met de visie dat gemeenten veel dichter bij de burger staan en dat er omwille van de gewijzigde financiële omstandigheden sprake zal zijn van een herinrichting van- en cultuuromslag in de samenleving. Opbouwen van onderaf is het devies, waarbij in het geval van hulp en zorgvragen eerst het eigen sociale netwerk zal moeten worden ingeschakeld.

Het initiatief van de 14 betrokken gemeenten om door middel van Samen 14 de krachten te bundelen is gezien de complexiteit en de omvang begrijpelijk. Het is een snelle manier om met een groot volume zorgcontinuïteit te waarborgen. Er schuilt echter ook het gevaar in van “toch weer afstand/veraf”, “status quo” en kosten van “kwartiermakers” en “tussenschijven”. Daarnaast bestaat het gevaar dat het door de bevolking als tegenstrijdig, als “een spagaat” wordt ervaren: hoezo dichtbij, hoezo van onderaf, hoezo goedkoper, weer een tussenlaag er bij en/of zouden de gemeenten in het geval van een te groot accent op Samen 14 zelf dan wel het goede voorbeeld geven en in dat geval wel het goede signaal afgeven?

Een land met alleen snelwegen functioneert niet. “Dichtbij de burger”, “eigen netwerk van de gemeente eerst, ook aanvullend op de persoonlijke sociale netwerken”, “korte rechtstreekse lijnen” en “opbouw van onderaf” is het advies van de Wmo-raad.

Dit advies betekent dat bij de beslissingen met betrekking tot de inkoop van zorg gekozen moet worden voor “eerst lokaal en dan regionaal” en eerst lokaal betekent eerst binnen de gemeentegrenzen, met name als daarbij ook de gewenste sociale beweging geïnitieerd wordt. Nieuwe initiatieven en kleinere organisaties moeten eerst en rechtstreeks, zonder dat dit via grote instituten of dat dit perse in samenwerkingsverbanden of via tussenlagen zou moeten, met de desbetreffende gemeente afzonderlijk prestatieafspraken kunnen maken: in de geest van de oorspronkelijke bedoelingen van de kanteling! Met betrekking tot inkoop zal voor de beschreven keuzes serieuze budgetruimte afgesproken moeten worden:  een substantieel percentage, van, naar de mening van de Wmo- raad, indicatief minimaal 20 % tot 25 % van het hele zorgbudget dat met de transities gemoeid is.

Met betrekking tot PGB wil de Wmo-raad haar eerdere advies onderstrepen om PGB uit het “verdomhoekje” te halen en in de Wmo serieuze mogelijkheden te scheppen voor echte PGB’s om de eigen zorg te regelen:  met eigen regie en eigen  keuzevrijheid. Otwin van Dijk stelde tijdens onze bespreking met nadruk het daar volledig mee eens te zijn en gaf aan dat in Den Haag met betrekking tot PGB’s de “kan-bepaling” is vervangen door een “moet-bepaling”, wat betekent dat gemeenten verplicht zijn om PGB’s in het kader van de Wmo mogelijk te maken.

Nu er in de afgelopen tijd veel controle- en toezichtmechanismen zijn toegevoegd, zoals het laten verlopen van de financiën via de SVB, adviseert de Wmo-raad om de inkoopafspraken zodanig te maken dat er ook serieuze ruimte geschapen wordt voor concrete PGB toepassingen. Ook voor dagbesteding en ook beneden de zo genoemde 10 urengrens, waarvan ons vele signalen bereiken dat mensen tussen wal en schip vallen of achter de geraniums moeten blijven, wat vanuit preventief oogpunt zeer onwenselijk is.

Graag vernemen wij uw reactie op onze adviezen voordat de inkoopbesprekingen begin maart worden ingezet en afgerond.

Vriendelijke groeten,

Wmo-raad Hof van Twente

M.M. Kummel

 

Elbert halve eeuw in mannenkoor

Joop Elbert is deze week gehuldigd voor een gouden jubileum bij het Goorse Mannenkoor. De Gorenaar is al vijftig jaar lid en ontving van een jubileumspeld van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond. Uiteraard waren er ook de attenties vanuit het koor. Elbert is voor het mannenkoor niet alleen zingend actief. Hij bakt ook jaarlijks de oliebollen tijdens de Goorse Paardenmarkt. Gerrit Peezenkamp werd eveneens onderscheiden. Hij is een kwart eeuw actief in het koor. Tijdens de algemene ledenvergadering van het Goors Mannenkoor werd Herman Kobes benoemd tot secretaris. Hij lost Egbert Alberts af.

jubilarissengmk

Gerrit Peezenkamp (l) en Joop Elbert (r)

Vier jubilarissen bij aftredend KVG

De jubileummiddag van het Katholiek Vrouwengilde Goor was er woensdag één met een lach en een traan. Naast de viering van het zestigjarig jubileum hield het K.V.G. die dag op te bestaan. Het K.V.G. werd in 1954 opgericht door een paar ondernemende vrouwen uit de Goorse parochie. De vereniging sloot zich aan bij het landelijke K.V.G. en voorzag vele jaren in een grote behoefte aan ontwikkeling en ontspanning. Nu is er een einde gekomen aan de vereniging. Diverse bestuursfuncties konden niet vervuld worden en ook was er geen aanmelding van nieuwe leden. Wel werden vier jubilarissen in het zonnetje gezet. Mevrouw J. de Lat en mevrouw G. Oldenhof zijn 60 jaar lid geweest. Mevrouw M. ten Berge-Banis  was 50 jaar lid en mevrouw M.Vrielink-Berends 40 jaar. De jubilarissen kregen bloemen aangeboden. Ook werd voorzitter Riet Tenhagen-Wissink Koninklijk onderscheiden.

kvg

College wil toch digitale borden

Het college van B&W wil de bestaande houten aankondigingsborden toch laten vervangen door digitale borden. De zogenoemde ‘digiborden’ zijn al langer een wens van de Goorse ondersnemersvereniging Goor Collectief. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het voorstel en de vraag is of met name de PvdA in zal stemmen. Zij stelden al eerder het nut ter discussie en vinden de borden een vorm van landschapsvervuiling. De nieuwe digitale borden kosten een ton maar besparen volgens het college op termijn omdat er minder gedaan hoeft te worden om de informatie te plaatsen dan op dit moment. Nu moeten steeds de houten borden opnieuw worden beplakt. Er wordt ook nagedacht over een aantal LED-schermen in de Hof van Twente.

digibord

Enge buren en carnaval

Het eerste weekend van maart staat dit jaar in het teken van carnaval maar ok bij De Reggehof brengt een aansprekende voorstelling. Cabaretgezelschap Enge Buren brengt vanavond ‘De Naakte Waarheid’. Het humorvolle trio is ook muzikaal zeer goed onderlegd en maakt daar optimaal gebruik van. Zoals bekend is het Carnavalsfeest te vieren bij residentie De Ster met vanavond toptrio ‘Dakkeraf’ en morgenmiddag het kinderfeest bij De Ster met Erik Spijkerman en Poeha. De zaterdagavond is in Goor als te doen gebruikelijk voor de Buddy’s, die al jaren een gezellig intiem carnavals feest organiseert. Op dat moment is zanger Roy bij de Buurman terwijl de Smidse de laatste barcompetitie-avond organiseerd. Zondag is het op naar Oldenzaal met CV Sterzo terwijl de Goorse hofhouding maandagmiddag De Lutte aan doet. Maandagavond is heel Goor weer welkom bij De Ster voor de viering van Rosenmontag.

engeburen

Enge Buren

Met Sterzo naar Oldenzaal en in Goor

Gorenaren die komende zondag een kijkje willen nemen bij de grote Twentse Carnavalsoptocht kunnen traditioneel mee in het kielzog van Prins Hans 1 en zijn gevolg van CV Sterzo dat daar zondag op het Marktplein de witte, in de volksmond al Goorse tent genoemd, bevolken. Er is nog plaats in de twee beschikbare bussen en opgave (voor zondag) en vertrek (zondag 11.00 uur) is bij De Ster. Morgenavond barst het carnavalsgeweld in Goor los met een feestavond voor heel Goor waar de bekende Groningse formatie ‘Dakkeraf’ zal spelen. Dit trio is een bezienswaardigheid in heel het land en speelt nagenoeg alle genres muziek met een hoog feestgehalte. De Sterzo-avond in de achterzaal begint om 21.30 uur. Zaterdag is er na de plechtigheden in het gemeentehuis het traditionele kindercarnaval dat om 15.00 uur begint. Komende maandagavond is het feest voor iedereen met Partypower tijdens de zogenoemde Rosenmontag. Alle Sterzo-activiteiten zijn gratis te bezoeken.

dakkerafDakkeraf

PvdA hekelt gesubsidieerde campagne

De PvdA legt weer een bom onder de lokale verhoudingen. De sociaaldemocraten zijn zeer ontstemd over het feit dat de coalitie (CDA & VVD) de gemeentelijke informatiepagina’s gebruikt voor politieke doeleinden. Onlangs verschenen op deze wekelijkse pagina’s uitgebreide artikelen, waarin de wethouders van CDA en VVD verslag deden van hun successen de afgelopen vier jaren. PvdA-fractielid Jan ter Avest (foto) heeft hier grote moeite mee en zegt dat dit ook hoogst ongebruikelijk is. Deze pagina’s zijn bedoeld om de burgers te informeren over beleid, subsidies en dergelijke. Burgers mogen er vanuit gaan dat die informatie niet politiek gekleurd is. 

De pagina’s worden door de gemeente betaald, maar over het de foutieve besluitvorming wordt niets vermeld, tot ergernis van Ter Avest: “Door nu de loftrompet te blazen over dit college laat men in feite de gemeente en dus de burgers betalen voor een gedeelte van de campagne van CDA en VVD.”

Wethouder Ben Eshuis (CDA) heeft met verbazing gereageerd op het persbericht van de PvdA. Wat een rare manier om toe te geven dat in vier jaar veel is bereikt”, aldus Eshuis op Twitter.