Aanvraag Schoolfeestfonds kan nog tot 1 januari

Goorse verenigingen en instanties die graag een bijdrage uit het Schoolfeestfonds willen kunnen daartoe nog tot 1 januari aanstaande een verzoek indienen. Aangezien het Schoolfeest ook dit jaar niet kon doorgaan en er dus geen inkomsten waren heeft Schoolfeestbestuur voor 2022 geen bedrag beschikbaar gesteld. Toch zit er nog wel geld in het fonds om er jaarlijks maximaal 2/3e van het bedrag dat in het Schoolfeestfonds zit, mag worden uitgekeerd. Hoeveel er kan worden uitgekeerd is nog niet bekend. Aanvragen kan via het speciale aanmeldingsformulier, dat kan worden gedownload via de Schoolfeestsite. Daar zijn ook de voorwaarden te vinden om voor een bijdrage in aanmerking te komen. In het afgelopen jaar zijn door het Schoolfeestfonds aan 13 verenigingen en instellingen bijdragen toegezegd tot een totaalbedrag van € 11.200.

School en Volksfeest nu officieel nationaal immaterieel erfgoed

Het Goors School- en Volksfeest is vanaf vandaag officieel bijgeschreven in de ‘Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland’. Het Schoolfeestbestuur heeft hiervoor een lang traject moeten doorlopen en dat is dus nu met succes afgerond. Met name de historische waarde en de Goorse betrokkenheid heeft een rol gespeeld bij de toelating. “De bijschrijving kan worden gezien als een waardering voor alle vrijwilligers die zich steeds weer geheel belangeloos inzetten voor het Schoolfeest.” aldus het bestuur in een reactie…

(meer…)

Schoolfeestspel als inleiding voor nieuw Festivalspel

De Gorenaren Conrad Moormann en Erik van der Veer hebben een Festivalspel op de markt gebracht waarvan een Schoolfeestspel uit 1994 de grondlegger is. Moormann bedacht toen het ‘Goors Biertentenspel’ waar er maar één van is en dat destijds in de vriendenkring veel is gespeeld. Hij loopt al langer met het idee het spel uit te brengen en heeft nu in Erik van der Veer een partner gevonden. Besloten is om het spel om te bouwen naar een Festivalspel dat in het hele land gespeeld kan worden met nog zeker veel Schoolfeestelementen als een weide, kroketburgers en ‘schoffelen’.

(meer…)

Voorbereidingen 150 jaar School en Volksfeest begonnen

Het duurt nog drie en een half jaar maar toch is in de afgelopen week al begonnen met de voorbereidingen op het grootse feest dat in 2025 gevierd moet worden als het Goorse School en Volksfeest 150 jaar bestaat. een stuurgroep van bestuursleden, commissieleden en betrokken Gorenaren is bijeen gekomen voor een eerste brainstormsessie over de te organiseren activiteiten dan. Het laatste jubileum dateert uit het jaar 2000 terwijl in 1975 de snorren en strikken voor een onvergetelijke herinnering zorgden (foto archief Schoolfeest)…

(meer…)

Boek Schoolfeestmoorden te koop na feestelijke presentatie

Het eerste exemplaar van het nieuwe boek ‘De Schoolfeestmoorden’ van Gorenaar Jan Hulsegge is afgelopen zaterdag overhandigd aan voorzitter Erwin Zwierink van de stichting School en Volksfeest. De thriller die zich afspeelt in en om het Schoolfeestterrein tijdens het Feest der Feesten, is voor €20 te koop bij The Read Shop én Primera De Bandijk waar ook de presentatie was. Wij spraken eerder met Hulsegge over zijn nieuwe boek en dat verhaal is via deze LINK terug te lezen.

Have Fun keert niet meer terug in de Allegorische Optocht

Have Fun verschijnt komende zomer niet in de Allegorische Optocht. De wagenbouwgroep was jarenlang een vaste deelnemer, maar heeft besloten om te stoppen. Dat werd gisteravond duidelijk tijdens de ‘jaarlijkse’ vergadering van de optochtcommissie, jury en de deelnemers. Na twee jaar (corona) kwamen de partijen eindelijk weer eens bijeen en daar maakte optochtvoorzitter Eltjo Lansink bekend dat er dus een nieuw platform vrij is gekomen voor de komende optocht. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de commissie, die verder kenbaar maakte dat de werkzaamheden aan de loodsen zijn hervat, welke op zaterdag 26 maart 2022 worden geopend voor de begin van de bouwwerkzaamheden voor de terugkeer van de mythische parade.

Schoolfeest TV-filmpjes op YouTube

De lokale Hofstreek Omroep heeft alle filmpjes die gemaakt zijn in het kader van het laatste alternatieve Schoolfeest op het eigen YouTube-kanaal gezet. Er was volgens de programmamakers veel vraag naar de herhalingen waarop besloten is om de reportages en uitzendingen op het wereldwijde web te plaatsen. Ze zijn via deze LINK te bekijken.

Schoolfeeststraf voor Goorse café’s

De extra terrasruimte die de Goorse café’s Johnys en De Tapperij hebben gekregen moet op last van burgemeester Nauta weer ontruimd worden. De maatregel volgt na een volgens haar te grote drukte tijdens het afgelopen alternatieve School en Volksfeest. De geldende coronaregels zouden daarbij veelvuldig overtreden zijn. De uitbaters van de twee café’s begrijpen niets van de beslissing van de burgemeester. Boulos Kourie van Johnys: “We hebben in gezamenlijkheid alles gedaan om alles zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen en kregen daarvoor ook meermaals de complimenten van de aanwezige politie. Dat het druk was heeft iedereen kunnen zien maar dat was het vooral op de openbare weg, daar kunnen wij weinig aan doen. Daarbij is het vreemd dat we drie weken niets horen en dat er nu ineens zo’n maatregel wordt genomen.”

Schoolfeestfonds keert 11.200 euro uit

Ondanks dat in 2020 het Goorse School en Volksfeest vanwege corona niet door kon gaan is er toch een bedrag van €11.200 uit het schoolfeestfonds toegezegd aan 13 Goorse doelen. De Oranjevereniging krijgt een bedrag van €1500 voor de activiteiten op Koningsdag terwijl de stichting Historisch Goor hetzelfde bedrag krijgt voor een multifunctionele printer. Ook Jeu de Bouleclub De Reggewerpers krijgt €1500. Dit voor groot onderhoud aan het clubgebouw. Het Bigbandfestival kan een bedrag van €1250 tegemoet zien voor een extra jeugdpodium. Daarnaast zijn er kleinere bedragen toegezegd aan de Stadsbrouwerij, De Stoevelaargroep, Zij Actief, De Goorse Sociëteit, het Repair-café, De Trekpleister en vv Twenthe. Twee aanvragen werden niet gehonoreerd.

Steijn Hofhuis wint QR-codewedstrijd Schoolfeest

De 5-jarige Steijn Hofhuis is de winnaar geworden van de QR-codewedstrijd van de stichting School en Volksfeest. Kinderen konden tijdens het alternatieve Schoolfeest langs de route van de kinderoptocht codes scannen en vragen beantwoorden. Daaruit kwam Steijn als winnaar naar voren. Hij kreeg een verrassingspakket uit handen van Apollonia Sligman van de kindercommissie.