PvdA mengt zich ook in bomendiscussie

De lokale Partij van de Arbeid wil dat er wordt gekeken of de monumentale eiken in de Gondalaan toch behouden kunnen blijven. Fractievoorzitter Fred Rijkens roept ook andere partijen op om zich achter dit standpunt te scharen. De PvdA reageert daarmee op de heftige reacties van omwonenden nadat de gemeente het voornemen communiceerde om alle eiken te kappen in verband met asbestvervuiling. De PvdA wil dat gekeken wordt naar oplossingen om de grond te saneren zonder dat de bomen hoeven te sneuvelen. “De 85 bomen waar het hier om gaat zijn zowel als afzonderlijke boom het behouden waard maar is zeker ook als groep zeer bepalend voor de uitstraling van dit gebied” aldus Rijkens.¬†Als de bomenkap toch zou worden doorgezet overweegt de PvdA om een extra raadsvergadering bijeen te roepen.

Gerelateerde berichten