PvdA mengt zich ook in bomendiscussie

De lokale Partij van de Arbeid wil dat er wordt gekeken of de monumentale eiken in de Gondalaan toch behouden kunnen blijven. Fractievoorzitter Fred Rijkens roept ook andere partijen op om zich achter dit standpunt te scharen. De PvdA reageert daarmee op de heftige reacties van omwonenden nadat de gemeente het voornemen communiceerde om alle eiken te kappen in verband met asbestvervuiling. De PvdA wil dat gekeken wordt naar oplossingen om de grond te saneren zonder dat de bomen hoeven te sneuvelen. “De 85 bomen waar het hier om gaat zijn zowel als afzonderlijke boom het behouden waard maar is zeker ook als groep zeer bepalend voor de uitstraling van dit gebied” aldus Rijkens.¬†Als de bomenkap toch zou worden doorgezet overweegt de PvdA om een extra raadsvergadering bijeen te roepen.

Gerelateerde berichten

  • PvdA: Communicatie uitkomst GGD-rapport is ongenuanceerd27 april 2018 PvdA: Communicatie uitkomst GGD-rapport is ongenuanceerd De lokale fractie van de Partij van de Arbeid heeft grote moeite met de manier waarop de uitkomsten van het GGD-rapport over de bomenkap in de Gondalaan zijn gecommuniceerd. De PvdA noemt […]
  • Bewoners vrezen alsnog massale bomenkap Gondalaan13 september 2018 Bewoners vrezen alsnog massale bomenkap Gondalaan Bewoners van de Gondalaan en de Oude Haaksbergerweg zijn bang dat de lange rij monumentale eiken alsnog zal worden gekapt. Dit ondanks eerdere overeenstemming over het behoud van het […]
  • PvdA zegt vertrouwen op in College van B&W3 augustus 2018 PvdA zegt vertrouwen op in College van B&W De lokale PvdA-fractie is helemaal klaar met het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hof van Twente. Aanleiding is de besluitvorming en communicatie rondom de […]
  • Bewoners Gondalaan boos over aanvraag kapvergunning14 april 2018 Bewoners Gondalaan boos over aanvraag kapvergunning Het comit√© 'Behoud bomen Gondalaan en Oude Haaksbergweg' is boos over de aanvraag van een kapvergunning voor de monumentale bomen terwijl er nog geen overleg is geweest in de samengestelde […]
  • Poll bomenkap: Alles moet wijken voor volksgezondheid…12 maart 2018 Poll bomenkap: Alles moet wijken voor volksgezondheid… Een verrassende uitslag van de poll op onze site over de voorgenomen bomenkap in de Gondalaan, Oude Haaksbergweg en Haaksbergerweg. Maar liefst 49% van de stemmers vindt dat alles moet […]