Eshuis maakt zich zorgen om financiële toekomst

Het college van B&W heeft een sluitende begroting gepresenteerd aan de gemeenteraad. De begroting brengt geen grote lastenverhoging voor de burgers met zich mee, maar toch maakt wethouder Financiën Ben Eshuis zich grote zorgen. De gemeente heeft de afgelopen jaren al forse bezuinigingen doorgevoerd, maar krijgt te maken met nieuwe maatregelen van het Rijk. “Die raken ons als gemeente rechtstreeks in de portemonnee”, zegt Eshuis. “Tegelijkertijd krijgen we vanaf 2015 nieuwe taken op ons bord, die met kortingen op budgetten gepaard gaan. Dat tezamen is een zorgwekkende cocktail. Meer dan ooit zullen keuzes moeten worden gemaakt.” De gemeente wil in 2014 de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren, maar moet ook een bezuiniging van 1 miljoen euro realiseren.

BenEshuis

College presenteert sluitende begroting

Het college van B&W heeft een sluitende begroting over 2014 gepresenteerd aan de gemeenteraad. De begroting brengt geen grote lastenverhoging voor de burgers met zich mee. De gemeentelijke belastingaanslag wordt met zo’n zes euro (0,8%) verhoogd. De financiële situatie van de gemeente blijft ondanks de sluitende begroting onzeker, omdat er onlangs nieuwe rijksbezuinigingen zijn aangekondigd. Toch ziet de gemeente kans om te blijven investeren in de kwaliteit van wegen, riolering, openbaar groen, scholen en sport- en cultuurvoorzieningen. Dat blijkt onder meer uit de verkeersvisie Goor, waarvoor twee miljoen euro gereserveerd is. De begroting, die sinds dit jaar uitsluitend digitaal beschikbaar is, wordt op 29 oktober behandeld in de commissie Algemeen en op 12 november vastgesteld in de raadsvergadering.

gemeentehuis hvt

Goorse ondersteuning bij Bornse brand

Bij het blussen van de grote brand op industrieterrein Veldkamp is ook de Goorse brandweer betrokken. Vanochtend brak de brand uit aan de Scholtensoven in een bedrijfsverzamelpand, waarna er al snel werd opgeschaald naar een grote brand. Ook vanuit Goor was de brand te zien (foto). Waarschijnlijk moet het pand als verloren worden beschouwd, waarvan een deel inmiddels is ingestort. De brand is inmiddels onder controle, er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht de hele dag nog bezig te zijn met bluswerkzaamheden. 

brandgoor 

Middenstand lijdt onder werkzaamheden

De winkeliers in het Goorse stadshart krijgen minder Goorse klandizie door de grootscheepse herinrichtingswerkzaamheden. Een poll op deze site wijst uit dat een aanzienlijk deel van de Gorenaren daardoor buiten de eigen plaats de boodschappen doet vanwege de slechte bereikbaarheid van winkels. Het gaat in dit geval om een percentage van 38%. De overige 62% zegt zich er niets van aan te trekken en wel gewoon de boodschappen in Goor te doen. De volgende poll gaat over digitale informatieborden. Een meerderheid van de raad en Goor Collectief vindt dat die er absoluut moeten komen bij de ingangen van Goor. De PvdA wil er niets van weten en vindt de borden lelijk en duur. Wat vindt Goor zelf? U mag het zeggen!

herinirichtingsterplein

Ruime drie mille voor gehandicapten

De collecte voor verstandelijk gehandicapten die in de week van 23 september is gehouden heeft maar liefst 3199,43 euro opgebracht. Dit is nagenoeg gelijk aan de collecte van vorig jaar. Organisatoren Agnes Klaassen en Sietske Heuvelink willen de deelnemende vrijwilligers graag bedanken voor hun inzet.

collectebus

‘Digitale borden leveren besparing op’

digitaalinfobordDe discussie rondom het al dan niet plaatsen van digitale informatieborden bij de ingangen van Goor blijft de gemoederen bezig houden. Nadat de PvdA de knuppel in het hoenderhok gooide door het nut en de schoonheid ter discussie te stellen en daarnaast aangaf dat voor het plaatsen ervan geen investering nodig is van 100.000 euro omdat het gratis kan als er reclame op te zien is, reageert na het CDA nu ook Goor Collectief. Die zeggen dat de borden er juist wel moeten komen en op den duur een besparing opleveren omdat informatie straks snel digitaal kan worden ingevoerd waar nu veel uren gemaakt moeten worden om ‘bordjes te beplakken’.

 Voorzitter Roel Jochems van de Goorse ondernemersvereniging: “De afgelopen 10 jaar is door de gemeente Hof van Twente niet of slechts zeer minimaal geïnvesteerd in versterking van de economie. Om hierin verandering te brengen is op initiatief van Goor Collectief een economische werkgroep gevormd, waarin de gezamenlijke ondernemersverenigingen alsmede een vertegenwoordiger van de raadsfracties zitting hebben. Er is vervolgens in goede samenwerking een economisch actieplan opgesteld, waarin als eerste actiepunt de digitale borden zijn opgenomen. Dit actieplan is door de gemeenteraad alsmede door de Partij van de Arbeid goedgekeurd. Digitale welkomstborden gaan natuurlijk niet in grote mate de lokale economie versterken, maar dragen wel bij aan een dynamischer uitstraling van de Gemeente.”

Laatste kans op kaarten Helligen Hendrik

Het loopt nog steeds storm als het gaat om toegangsbewijzen voor de voorstellingen van Helligen Hendrik in Overijssel, Drenthe en Gelderland. Het Goorse gezelschap rond de nukkige potentaat is nu bezig aan een zogenoemde repriseserie van de show VoT! en komt half december nog een keer ‘thuis’ in De Reggehof. Die voorstelling is al tijden uitverkocht. Voor mensen uit Goor en omgeving die de show toch nog willen zien is er komende zondag een unieke mogelijkheid in de schouwburg van Lochem. Helligen Hendrik (Bert Eeftink) en Skoffel Getje (Paul Schabbink) geven dan een extra voorstelling waarvoor nog enkele kaarten te koop zijn. “Het is om de hoek dus wie deze show nog niet gezien heeft en dat wel graag wil. Zondag kan het nog. Daarna niet meer, want de rest zit vol”, aldus Eeftink.

helligenhendrik

De week van de veiligheid

Komende maandag wordt in Goor door burgemeester Nauta het startsein gegeven voor de ‘Week van de veiligheid’. Daarin worden door ondernemers, politie, gemeente, de brandweer en de zogenoemde bijzondere opsporingsambtenaren allerlei acties gehouden in de Hof van Twente. Goor trapt af met het startsein voor de ‘witte voetenactie’. Hiermee worden bewoners bewust gemaakt van insluipmogelijkheden. Daarnaast zijn er gedurende de week brandweeroefeningen en een flyeractie op de carpoolparkeerplaats langs de A1 bij Markelo.

logowvdv

Goorse IJsclub weer op het ijs

Hoewel een aangename nazomer gaande is, bereiden de leden van de Goorse IJsclub zich voor op het komende schaatsseizoen. Zaterdag is de eerste training voor de Goorse liefhebbers. De trainingen worden dit seizoen op zaterdagochtend verzorgd door Henk Vedders en Caroline Meijers. Schaatsliefhebbers, die nog geen lid zijn, kunnen zich melden via meneer Dissel: 0547-276000 of goorseijsclub@nullhotmail.com.

ijsclub

Koddig misverstand om fotograferende Bulgaren

politie petGoor kan vanavond weer rustig slapen. De fotograferende Oost-Europeanen blijken twee amicale collega’s uit Bulgarije van een Gorenaar te zijn. Hij had hen meegenomen naar de Braakmolen om ’t Twentse Haagje te laten zien. Ze waren een week op vakantie in Nederland. Het kenteken van de 30-jarige Gorenaar werd door verontruste bewoners doorgegeven aan de politie, waarna deze werd gebeld door de Hermandad. Toen hij uitleg gaf over de mannen was de kous af voor de politie. Saillant detail is dat de drie ‘verdachte’ mannen ook werkzaam zijn voor de politie. De ophef bij de Goorse bevolking bleek dus sterk overtrokken.