D66 tekent gezamenlijke zienswijze goederenvervoer

D66 Hof van Twente heeft de handen ineengeslagen met andere D66-fracties die te maken hebben met de Goederenroute Oost Nederland. Op initiatief van statenfractievoorzitter Aart Karssen wil de D66 Werkgroep Goederenvervoer IJssellijn – Twentelijn een zienswijze indienen tegen de Uitbreiding spoorcapaciteit Zutphen-Hengelo (PHS). Om de zienswijze zoveel mogelijk gewicht te geven zal deze worden ondertekend door zoveel mogelijk D66 fracties langs de lijn, alsmede door statenleden uit Overijssel en Gelderland. Ook D66 Hof van Twente zal deze zienswijze ondersteunen. Inwoners van Goor kunnen tot 8 juli een zienswijze indienen.

GoederentreinOpStation

Jubileumtentoonstelling tot zondag open

De jubileumtentoonstelling ten ere van het 750-jarig bestaan van Goor is nog een paar dagen te bezoeken. In het gemeentehuis is een groot deel van de rijke collectie van de Goorse kunstenaar Jan Broeze te zien, terwijl in de Hofkerk en in de Klokkenkamp allerhande creaties van Goorse kunstenaars zijn uitgestald. De tentoonstelling in het gemeentehuis is nog tot en met vrijdag tijdens openingstijden te bezoeken. De kunstwerken in de Hofkerk blijven tot en met zondag staan en is te bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling 750 jaar Stad Goor in het Goors Historisch Museum is nog tot en met 30 augustus te bezoeken.

tentoonstellinggoor

Lokale VVD betreurt vertrek Sijbom

De VVD Hof van Twente heeft bij monde van fractievoorzitter Gerda Bruins (foto) laten weten het vertrek van VVD-wethouder Josh Sijbom bij de gemeente Hof van Twente te betreuren. “We betreuren zijn vertrek, maar respecteren zijn beslissing”, zegt Bruins. “De afgelopen jaren waren zeer zeker niet de makkelijkste op bestuurlijk vlak. Er moesten lastige keuzes worden gemaakt. Met name op financieel gebied, denkend aan de grote bezuinigingsoperaties waarmee gemeenten de laatste jaren, en ook in de toekomst te maken hebben. Als fractie en bestuur van de VVD afdeling Hof van Twente spreken we oprecht onze waardering uit voor de inzet van Josh Sijbom. Wij gaan ons in overleg met het bestuur de komende periode beraden over zijn opvolging”, aldus Bruins.

gerdabruinsvvd

Goorse veteranen op lokale Veteranendag

De gemeente Hof van Twente organiseert dit jaar een lokale Veteranendag. Morgen wil de gemeente dankbaarheid willen laten blijken aan al diegenen die in oorlogssituaties, waar dan ook, ons land gediend hebben. Vanwege de festiviteiten rond het 750-jarig bestaan van Goor en het Koningsbezoek, is besloten om de Veteranendag op te schuiven naar 5 juli. Er zijn bij het Nederlands Veteranen Instituut 161 veteranen
geregistreerd; 8 minder dan vorig jaar. De jongste veteraan is 23 jaar, de oudste maar liefst 96 jaar. Er zijn morgen bij ’t Hoogspel in Delden 69 Goorse veteranen aanwezig. Zij worden onder meer toegesproken door burgemeester Ellen Nauta.

veteranendag

Start ondernemersloket Hof van Twente

Ondernemers uit Hof van Twente kunnen vanaf 1 juli terecht bij het ondernemersloket. Op een speciale website is informatie te vinden over alles waar een ondernemer mee te maken kan krijgen. Ook kan een afspraak gemaakt worden met een accountmanager van de gemeente. Het ondernemersloket is in samenwerking met de economische werkgroep vormgegeven. De gemeente laat het ondernemen graag aan de ondernemer over, maar wil ondernemers daarbij van dienst zijn door de onderwerpen waar zij mee te maken hebben, toe te lichten in dit loket. Het ondernemersloket is een proces in ontwikkeling. Eind 2013 evalueert de gemeente de werking van het loket.

gemeentehuis hvt

Sijbom stopt als wethouder

VVD’er Josh Sijbom stopt als wethouder van onze gemeente. Hij zal per 1 maart 2014 vertrekken. Rond die periode zijn ook de gemeenteraadsverkiezingen. Sijbom is sinds 2006 wethouder in Goor en de overige kernen. Sijbom ambieert volgens geruchten een functie bij het waterschap, maar dat lijkt niet logisch aangezien hij als vijfde op de VVD-lijst staat. “Dat is naar verwachting geen verkiesbare plaats”, aldus de wethouder. Sijbom kreeg een regionaal gezicht in de zaken rondom de kwesties bungalowpark, geitenhouder en de goederentreinen. Hij was op sommige terreinen uitgesproken. Ook kwam hij hard in aanvaring met Robert ten Dam uit Hengevelde. Sijbom zou zelfs zijn bedreigd toen hij de status van de woning van Ten Dam niet wilde aanpassen. Dit onderzoek loopt nog altijd.

Sybom

Ook wielerwedstrijd voor junioren

Naast een elite-wedstrijd kruisen ook de jonge talenten uit de regio op de wielerfiets dit jaar de degens in Goor. Met het wegvallen van de Hof van Twente-loop moest de organisatie op zoek naar een alternatief. Dat is een wielerwedstrijd voor nieuwelingen en junioren geworden van 15 tot en met 18 jaar. Zij zullen op zaterdag 10 augustus om 18.00 uur het spits afbijten tijdens de Ronde van Goor. Die avond zal de horeca in ’t Twentse Haagje ook nauwe gaan samenwerken met de organisatie van de wielerronde. De Nacht van Goor moet naast sportliefhebbers ook andere mensen trekken naar het stadshart.

rondegoor1

Banieren 750 jaar Stad Goor vernield

Een groot aantal banieren die zijn geplaatst door de Stichting 750 jaar Stad Goor bij de ingangen van Goor zijn vernield. Bij elke stadsingang hingen zes, deels gesponsorde banieren die voor de feestweken zijn geplaatst. Een aanzienlijk deel is verdwenen terwijl vernielde vlaggenmasten werden achtergelaten. De stichting wil de vermiste banieren graag terug en er zal bij de politie aangifte worden gedaan van diefstal en vernieling. Wie info heeft kan mailen.

banier750Aan de Markeloseweg zijn vijf van de zes banieren verdwenen. Ook bij andere invalswegen van Goor is veel gestolen en vernield.

Applaus voor Mergler

merglerafscheidIn de foyer van de Reggehof is vanmiddag afscheid genomen van de wegbezuinigde theaterdirectrice Yolanda Mergler. Zij begon vier jaar geleden in Goor als opvolgster van Jan Eijsink. Op een tot haar eigen verrassing druk bezochte receptie waren er lovende woorden van ‘haar’ stichtingsbestuur, van de medewerkers van de Reggehof en van de Overijsselse Organisatie van kleinere theaters bij monde van voorzitter Joris Kemps van Hof 88 uit Almelo. Kemps memoreerde dat de Deventerse de allereerste wegbezuinigde theaterdirecteur is waar afscheid van genomen moet worden. De politiek liet zich niet horen tijdens de bijeenkomst. De medewerkers van zongen een lied en als finale was er een langdurig applaus voor Mergler.

Kunstwerk voor nieuwe Gijminkschool

Het is de laatste schoolweek voor de Goorse basisschoolleerlingen en die wordt op de zes scholen gevuld met allerlei feestelijkheden. Zeker voor de leerlingen van de groepen 8 die afscheid nemen en het voortgezet onderwijs ingaan. Er zijn musicals en feestavonden en er worden ook bijzondere kunstwerken vervaardigd om voor altijd in de herrinering te blijven. De leerlingen van groep 8 van ’t Gijmink staken met de ouders erg veel tijd in een fraai mozaïekwerk dat dinsdagavond werd onthuld en aan de gevel hangt van het nieuwe schoolgebouw in de volkswijk.

gijminkkunstwerk