Waar stond de Goorse Schaapskooi ?

Een bijzondere vraag in de categorie Oald Goor van Jos Duurland. Hij is nauw betrokken bij de Schaapskudde Hof van Twente en kreeg in die hoedanigheid bijzonder fotomateriaal van de ‘Stichting zeldzame huisdieren’ en het ‘Stamboek grote heideschapen’. De omschrijving luidt: Heideschapen Goor 1952. De vraag is nu waar die Schaapskooi in Goor ooit gestaan heeft en wie de man is op de foto. Ook wij zijn erg benieuwd. Reacties naar redactie@nullgoorsnieuws.nl.

Schaapskooi1952oaldgoor2

It sil heve…

Hoewel het kwik inmiddels weer is gestegen, dwalen ook de Goorse schaatsliefhebbers deze kille dagen met hun gedachten soms af naar het natuurijs. Kan er dit seizoen nog worden geschaatst in de buitenlucht? De Oald Goor-redactie greep dit vraagstuk aan om eens in de koffer met oude schaatsprenten te duiken. En wij stuitten op een prachtige kiek van wijlen Jan Sipkema. Waar de hoop nu is gevestigd op een paar dagen ijs, was Sipkema uit ons eigen Goor in de jaren ’80 tweemaal volledig in de ban van de Elfstedentocht. In 1986 en 1987 werd de tocht der tochten namelijk georganiseerd door onze plaatsgenoot en tevens voorzitter van de Friesche Elfsteden. Nog altijd een unicum in de rijke historie van de Elfstedentocht. Sipkema overleed in 2008, maar leeft als preses van de twee edities in successie nog altijd voort. Zelf reed Sipkema overigens de tocht ook twee keer uit.

Fotograaf

Sipkema, die de legendarische woorden it sil heve sprak bij het doorgaan van de Elfstedentocht, steekt na afloop de handen in de lucht naast winnaar Evert van Benthem.

 

Goor had eerste socialistische burgemeester

In de categorie ‘Oald Goor’ aandacht voor één van de meest spraakmakende burgemeesters die het Twentse Haagje rijk was. De Friese boerenzoon Wiebe van der Sluis was de eerste socialistische burgemeester in Overijssel en kwam in 1926 als 45-jarig Tweede Kamerlid aan het roer in Goor. SDAP-er Van der Sluis ondervond tegenwerking van Koningin Wilhelmina die aanvankelijk zijn benoeming niet wilde tekenen. Direct na zijn aanstelling kwam van der Sluis weer in opspraak toen hij zich niet verzette tegen een besluit van de ‘rode’ gemeenteraad van Goor om niet te vlaggen tijdens Koninginnedag. Van der Sluis was anti militaristisch en verafschuwde ook drankgebruik. Van der Sluis, die destijds in de van Kollaan woonde, bleek een persoonlijkheid en hield het lang vol in Goor. Hij bleef, na een korte onderbreking in de Tweede wereldoorlog, tot 1 januari 1947 de Goorse burgervader. Hij overleed in 1963 op 81-jarige leeftijd.

WiebevandersluisportretWiebe van der Sluis

Ooit werd De Regge ondergronds…(UPDATE)

De Regge meandert na de noeste werkzaamheden van de afgelopen twee jaar, voor een groot gedeelte weer door Goor en een groep heuse ‘Regge-activisten’ vindt dat dat nog niet genoeg is. Zij presenteerden in augustus al een plan waarbij Goor als Reggestad nog veel waterrijker zou kunnen worden en hopen daarin op steun. Als we een kleine eeuw teruggaan waren de rollen omgedraaid. Toen werd er met man en macht gewerkt om de Regge ondergronds- en weinig zichtbaar te krijgen. Treffend is deze foto uit de archieven van het Goors Historisch Museum. De herkomst van de prent is ongewis en het precieze jaartal ontbreekt ook. Wie meer weet over de ‘drooglegging’, die in ieder geval voor de tweede wereldoorlog moet zijn geweest, mag zich melden bij de redactie. UPDATE: Hans Mostertman mailde: “Dat deel van de Regge-loop, Nieuwe Beek genoemd, werd in 1935 dan wel kort daarna, onderduikerd. Dat vond plaats nadat het Twente-kanaal werd gegraven en daardoor de watertoevoer van uit het Weldam richting het noorden in de Boven- Regge onderbroken werd.”

Reggeondergrondsoaldgoor

Veel Enterse gezichten op foto slachterij

Een reactie op een foto die half november werd ingestuurd door Gerrit van de Haar. Hij vroeg zich af wie er op de foto stonden die is gemaakt in de voormalige kippenslachterij van Relker-Haverkate aan de Molenstraat. Eén van hen is oud-directeur Paul Haverkate die in een mail aan deze site ook het leeuwendeel van de overige werknemers wist te ontwaren waarvan er volgens hem veel uit Enter kwamen.

Haverkateslachterij Achter staand : Relker – Benno Haverkate – Opa (Jan) Haverkate – Jan Averdijk – oom Jacob – vriendin Benno – Minnie Nijhuis-Haverkate – Oma Haverkate – kennis oma – Paul Haverkate (net zichtbaar) – Bernard Bus – Henk Wolters (met pet) . Zittend midden: Zendman – Freriksen (half zichtbaar) -Haverkate [geen familie] Vooraan zittend: Haverkate – Derksen (met pet) -onbekend – Gerrit Averdijk – Benard Slag – Berend ? – Hoek .

De adellijke midwinterhoorn…

Daar waar in deze tijden d’ Oale Roop over de Goors dreven klinkt in de adventstijd was dat in de voorbije eeuw uiteraard niet anders. In de archieven van de stichting Historisch Goor vonden we een treffende foto uit 1956 van Jonkheer Frits van Coevorden die op een midwinterhoorn blaast die destijds is aangekocht door de Goorse afdeling van de Algemene Vereniging Twente. De adellijke van Coeverden, die smakelijk kon verhalen, was een veelzijdig man. Hij was raadslid voor de SDAP, bestuurslid van de Oudheidkamer Twenthe, afdelingssecretaris van de textielvakbond De Eendracht, bestuurslid van de VVV én van de eerder genoemde Algemene Vereniging Twente. Als beroep was hij ‘appretteerder’ ofwel bewerker van katoenen stoffen bij de Twentse Stoomblekerij te Goor. Frits van Coeverden overleed vlak na kerst in 1965 op 28 december op 75-jarige leeftijd.

Midwinterhoornvancoeverden

Paardenmarkt vroeger…

Het is de op één na oudste paardenmarkt van ons land en deze traditie moet volgens veel Gorenaren nooit verloren gaan. Komende vrijdag is het weer zover en dan verzamelen de handelaren zich weer rondom en tussen de edele viervoeters op het Schoolfeestplein. De Goorse paardenmarkt kende in Goor al diverse locaties. In de jaren dertig was de Deldensestraat de pleisterplaats en daarvan stuurde Gerrit van de Haar een mooie treffende foto. Op de foto is naast de paarden ook de toenmalige betonfabriek van Rouweler te zien. Daar zit nu de Ford-garage. Van de Haar stuurde ook een foto van het huidige beeld. Dit ter vergelijking.

Paardenmarktvroeger

Gorenaar maakt film over Havezathe Heeckeren

Het heden en verleden van Havezathe Heeckeren heeft Gorenaar Gerard te Wierik geïnspireerd om een film te maken over het voormalige klooster. De cineast schetst met fraaie beelden de situatie van nu en zet dat af tegen de geschiedenis van Huize Heeckeren die teruggaat tot de 15e eeuw. Aan het einde van de 19e eeuw werd de Havezathe het onderkomen voor de zusters Dominicanessen. Tegenwoordig doet het karakterestieke witte huis dienst als zorgcomplex. Te Wierik heeft de film op zijn eigen Youtube-kanaal geplaatst en is via deze link te zien.

Havezatheheeckeren

Goorse boerderij al 351 jaar familiebezit

De boerderij van de familie Kamp aan de Deldensestraat behoort tot de tien oudste boerderijen van Nederland als het gaat om het aantal generaties van een familie dAT een boerenbedrijf voortzet op dezelfde locatie. Onderzoek voor het project ‘Boer zoekt roots’ van LTO Noord en Hogeschool Windesheim wees uit dat ‘Erve Senkeldam’ in dat kader op de zesde plaats komt. Het vakblad Boerderij maakte video’s van de tien oudste boeren-familiebedrijven van Nederland en maakte ook een reportage op het Goorse erf. Eigenaar Bert Kamp vertelt zelf over de 351 jaar oude historie van het bedrijf dat al 15 (!) generaties familiebezit is sinds 1663. Voor de reportage klik HIER.

Boerderijkamp

Goorse Memories…

In de categorie ‘Memories’ zoals ook het bekende tv-programma heet, een bijzonder verzoek van Koos van Balen. Hij is op zoek naar een Goorse vrouw die hij in 1970 in Egmond aan zee ontmoette. De nu 62-jarige man weet alleen haar bijnaam nog: “Bagheera” vernoemd naar een personage uit Jungleboek. De vrouw die wordt gezocht was destijds rond de 25 jaar, was getrouwd en zat met haar twee kindjes en haar moeder regelmatig in een vakantiehuisje in de kustplaats. De gezochte vrouw werkte destijds in de Goorse apotheek. Koos van Balen is nu 62 en destijds 17 jaar. Hij zat in dienst in Bergen op Zoom in die periode. Hij benadrukt dat er ‘niets gebeurd is’ maar dat ze samen een heerlijke tijd hadden en enorm veel gelachen hebben. Later schreven ze elkaar nog enkele keren. Nu wil Koos opnieuw in contact komen met de Goorse vrouw. Wie meer weet kan dus mailen. Naar redactie@nullgoorsnieuws.nl.

KoosKoos van Balen is de man links. Met bril.